ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΣΕ ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ;

ΣΕΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
April 7, 2021
ΑΛΛΑΖΕΙ Η ΑΠΟΛΥΣΗ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ
April 9, 2021
Share

Η κινητικότητα, με τη μορφή της μετάταξης σε κατώτερη κατηγορία αυτής που αντιστοιχεί στα τυπικά προσόντα του υποψηφίου, αποτελεί οιονεί υποβιβασμό.

Προς τούτο άλλωστε, δεν επιτρέπεται να πραγματοποιηθεί ούτε στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας, ούτε στο πλαίσιο κείμενων διατάξεων γενικών ή ειδικών.

Ευνοήτως, σε περίπτωση που η Υπηρεσία αυτεπαγγέλτως προβεί στη μετάταξη υπαλλήλου σε κατώτερη κατηγορία, τότε η επίμαχη διοικητική πράξη της μετάταξης είναι παράνομη καθώς θα αποτελούσε «de facto» πειθαρχική ποινή.

Ως εκ τούτου, στην παραπάνω περίπτωση, η διοικητική πράξη μετάταξης, δύναται να προσβληθεί στα αρμόδια διοικητικά δικαστήρια με στόχο να εξαφανιστεί από το νομικό κόσμο, ενώ επιπλέον, ο υπάλληλος θα μπορούσε να διεκδικήσει αποζημίωση τόσο για την περιουσιακή – υλική βλάβη, που τυχόν υπέστη, όσο και για την αποκατάσταση της επελθούσας ηθικής βλάβης των συμφερόντων του.