ΠΟΙΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΕΝ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ;

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ “ΔΥΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ “ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
May 3, 2021
ΚΑΘΕ ΠΟΤΕ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ;
May 6, 2021
Share

Σύμφωνα με τον Υπαλληλικό Κώδικα στο χρόνο για προαγωγή δεν υπολογίζεται:

α) ο χρόνος της διαθεσιμότητας,

β) ο χρόνος της αργίας που επήλθε είτε εξαιτίας ποινικής δίωξης που κατέληξε σε οποιαδήποτε καταδίκη είτε εξαιτίας πειθαρχικής δίωξης που κατέληξε σε πειθαρχική ποινή τουλάχιστον προστίμου αποδοχών τριών (3) μηνών,

γ) ο χρόνος της αδικαιολόγητης αποχής από τα καθήκοντα,

δ) ο χρόνος της προσωρινής παύσης,

ε) ο χρόνος της άδειας άνευ αποδοχών που δεν αποτελεί χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας και

στ) ο χρόνος αναστολής άσκησης καθηκόντων.