ΚΑΘΕ ΠΟΤΕ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ;

ΠΟΙΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΕΝ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ;
May 4, 2021
ΝΕΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΑΑΔΕ
May 6, 2021
Share

Για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων Διεύθυνσης ή Τμήματος εκδίδεται προκήρυξη από τον οικείο φορέα, με την οποία καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.

Η προκήρυξη εκδίδεται 3 μήνες πριν από τη λήξη της θητείας των υπηρετούντων προϊσταμένων και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του φορέα και του ΑΣΕΠ.