ΜΕΧΡΙ ΠΟΤΕ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΟΥ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙ ΑΔΕΙΑ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ;

ΜΠΟΡΕΙ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΝΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΕΤΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ;
July 18, 2019
ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟ
July 21, 2019
Share

Κατ’ αρχήν, ο εργοδότης οφείλει να χορηγήσει την ετήσια άδεια αναψυχής

έως τις 31 Δεκεμβρίου στον εργαζόμενο.

Ωστόσο, τουλάχιστον οι μισοί εργαζόμενοι μιας επιχείρησης πρέπει να λάβουν την άδειά τους στην περίοδο από 1η Μαΐου έως 30 Σεπτεμβρίου.

Επίσης, από τη στιγμή που ο εργαζόμενος ζητήσει την ετήσια άδειά του, ο εργοδότης οφείλει να τη χορηγήσει εντός δύο μηνών.

Σε περίπτωση,

που ο εργοδότης υπαιτίως δε χορηγήσει την άδεια στο μισθωτό, ήτοι αν ο εργαζόμενος τη ζητήσει και ο εργοδότης την αρνηθεί, πρέπει να καταβάλει διπλάσιες τις αποδοχές αδείας στον εργαζόμενο.