ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ;

4ΗΜΕΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Η ΦΟΡΜΟΥΛΑ ΤΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ – Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
April 16, 2021
Η ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΑ SELF TESTS ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
April 17, 2021
Share

Η ένσταση εξόφλησης του εργοδότη ενώπιον του δικαστηρίου και ο νόμιμος τρόπος καταβολής των αποδοχών των εργαζόμενων

 Του Δικηγόρου Δεληγιάννη Αντώνιου – Αλέξανδρου*

Ένα κλασικό τρόπο παραβίασης των δικαιωμάτων των εργαζομένων κατά το παρελθόν, αποτέλεσε η καταβολή του μισθού τοις μετρητοίς. Ο εργοδότης κατέβαλε τον Μισθό των εργαζομένων στο «χέρι» και τους έβαζε καταχρηστικά να υπογράφουν εξοφλητικές αποδείξεις του μισθού τους, που δεν είχαν καμία σχέση με τις απολαβές που πραγματικά ελάμβαναν. Μέχρι το πρόσφατο παρελθόν, αυτή ήταν μία γνωστή μέθοδος με την οποία οι παραβατικοί εργοδότες εκμεταλλευόμενοι την θέση ισχύος τους και την ανάγκη των εργαζομένων προς εργασία, θωρακιζόταν έναντι των αγωγικών αξιώσεων των τελευταίων.

Τα παραπάνω φαινόμενα περιορίσθηκαν αρχικά με την εφαρμογή του άρθρου 72 του Ν.4446/2016, το οποίο προσέθεσε στις εκπιπτόμενες δαπάνες αυτές τις μισθοδοσίας, υπό τον όρο ότι η τμηματική ή ολική τους εξόφληση θα γίνεται με την χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών.

Μοναδική εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση κατά την οποία μέρος του μισθού παρακρατείται από τον εργοδότη με σκοπό την εξόφληση υποχρεώσεων του εργαζομένου, όπως επί παραδείγματι κάποιο δάνειο ή κάποια οφειλή του εργαζομένου, οπότε η σχετική δαπάνη εκπίπτει στο σύνολό της.

Εν συνεχεία, από την 01/06/2017 έγινε υποχρεωτική η καταβολή του Μισθού μέσω τραπέζης, ενώ με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 26035/695/2019, οι Εργοδότες υποχρεούνται να καταβάλλουν τις αποδοχές των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα και την Αποζημίωση Απόλυσης τους, αποκλειστικά σε λογαριασμούς πληρωμών των δικαιούχων μισθωτών, αναφέροντας για κάθε καταβολή, την αιτιολογία καθώς και το χρονικό διάστημα στο οποίο αφορά.

Συνεπώς, η εξόφληση του μισθού μέσω τραπέζης είναι πλέον υποχρεωτική  ανεξαρτήτως του αν εκπίπτουν οι δαπάνες μισθοδοσίας.

Στους εργοδότες που δεν καταβάλλουν τις αποδοχές των εργαζομένων τους αποκλειστικά σε τραπεζικό λογαριασμό, επιβάλλονται κυρώσεις από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 24  του Ν.3996/2011.

Παράλληλα, είναι σημαντική και η Αναλυτική Περιγραφή των ποσών που καταβάλλονται ως μισθοδοσία, καθώς αν ο Εργοδότης και ο Εργαζόμενος καταλήξουν ενώπιων των Δικαστηρίων, ο Δικαστής που θα εκδικάσει την εργατική διαφορά, είναι υποχρεωμένος να απορρίψει ως απαράδεκτη και ειδικότερα ως αόριστη, μια πιθανή Ένσταση Εξοφλήσεως του Εργοδότη, αν δεν προσδιορίζεται επακριβώς το ποσό της καταβολής, η αιτία της καταβολής, το χρονικό διάστημα το οποίο αφορά κάθε καταβολή καθώς και τον χρόνος εκάστης καταβολής(Α.Π. 602/2017, Α.Π. 1400/2017 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ).

Συνεπώς η καταβολή του Μισθού, των Δώρων Εορτών (Χριστουγέννων- Πάσχα), των επιδομάτων αδείας, των αποζημιώσεων αδείας καθώς και ποσά για υπερωρία -υπερεργασία, πρέπει να προσδιορίζονται αναλυτικά και ξεχωριστά. Δηλαδή  είναι υποχρεωτικό να προσδιορίζεται στην εξοφλητική απόδειξη, η αιτία κάθε ποσού που καταβάλλεται από τον Εργοδότη προς τον Εργαζόμενο.

Σύμφωνα με την δικαστηριακή πρακτική και νομολογία, μόνη η παραπομπή στις εξοφλητικές αποδείξεις δεν καθιστούν την Ένσταση Εξοφλήσεως του Εργοδότη ως ορισμένη. Μάλιστα στις περιπτώσεις που ο Εργοδότης επικαλείται συγκεντρωτικά και αθρόως εξοφλητικές αποδείξεις που δεν είναι αναλυτικές ως προς την αιτία και το ποσό καταβολής, αποτελεί μια ισχυρότατη ένδειξη προς τον Δικαστή που εκδικάζει την Εργατική Διαφορά, ότι ο Εργοδότης έχει παραβεί τις διατάξεις της Εργατικής Νομοθεσίας.


* Ο Δεληγιάννης Αντώνιος – Αλέξανδρος είναι δικηγόρος, συνεργάτης της δικηγορικής εταιρίας ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ.