ΕΙΜΑΙ ΣΕ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΝΑ ΠΑΡΕΧΩ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΥ ΟΠΟΤΕ ΜΟΥ ΖΗΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ, ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΤΟΥ ΚΛΗΣΗ. ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ?

Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΜΕ ΑΠΕΛΥΣΕ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΜΕ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙ. ΤΙ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ?
September 11, 2018
ΜΠΟΡΕΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΝΑ ΧΩΡΙΣΕΙ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΜΟΥ ΣΤΑ ΔΥΟ?
September 11, 2018
Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΜΕ ΑΠΕΛΥΣΕ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΜΕ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙ. ΤΙ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ?
September 11, 2018
ΜΠΟΡΕΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΝΑ ΧΩΡΙΣΕΙ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΜΟΥ ΣΤΑ ΔΥΟ?
September 11, 2018
Share

Στη σύμβαση εργασίας απλής ετοιμότητας, ο εργαζόμενος είναι διαθέσιμος

να παρέχει την εργασία του όποτε του ζητηθεί, χωρίς όμως να δεσμεύεται απόλυτα χρονικά. Ήτοι, έχει τη δυνατότητα να αναπαυθεί έως ότου κληθεί να εργαστεί και δε χρειάζεται να βρίσκεται σε συνεχή εγρήγορση. Επομένως, ο εργαζόμενος δεν καταβάλλει την ίδια σωματική ή πνευματική προσπάθεια, όπως αν εργαζόταν υπό κανονικές συνθήκες. Γι’ αυτό το λόγο, στη σύμβαση απλής ετοιμότητας δεν εφαρμόζονται οι βασικές διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων για τα χρονικά όρια εργασίας. Συνεπώς, ο εργαζόμενος με σύμβαση απλής ετοιμότητας δε δικαιούται υπερωρίες.