ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ “ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ” ΤΩΝ ΑΠΟΛΥΣΕΩΝ;

ΠΟΤΕ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΟΥ;
April 21, 2021
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΟΥΖΟΣ: 4ΗΜΕΡΗ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΚΑΙ ΙΔΙΟΣ ΜΙΣΘΟΣ) – Ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ ΞΕΚΙΝΑ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ
April 21, 2021
Share

Επανέρχεται το πάντα επίκαιρο ερώτημα

Του Γιάννη Καρούζου, Δικηγόρου-Εργατολόγου

Πρωτοφανή στην ιστορία του εργατικού δικαίου, είναι η θέσπιση έκτακτης μεν, καθολικής δε απαγόρευσης καταγγελίας των συμβάσεων εργασίας, η οποία υιοθετήθηκε από αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, ως μέτρο συγκράτησης της ανεργίας και διατήρησης των θέσεων εργασίας στην πανδημική κρίση. Τη στιγμή που η προστασία από τις απολύσεις λήγει στις 30-06-2021 στη Γαλλία και Ιταλία, επανέρχεται το πάντα επίκαιρο ερώτημα, τι συμβαίνει με τις απολύσεις στη χώρα μας.

Αρχικά, η απαγόρευση αυτή απευθύνεται στις πληττόμενες και στις ανασταλείσες, με απόφαση κρατικής αρχής, επιχειρήσεις, στις κάτωθι περιπτώσεις. Απαγορεύονται οι απολύσεις εργαζομένων για τις πληττόμενες επιχειρήσεις, που θα κάνουν χρήση του μέτρου  της αναστολής των συμβάσεων εργασίας. Έστω και ενός  εργαζομένου η σύμβαση να τεθεί σε αναστολή, προστατεύεται από την απόλυση το σύνολο των εργαζομένων. Σε περίπτωση συντέλεσης απολύσεων, εκείνες είναι άκυρες. Στη συνέχεια, προβλέπεται ότι μετά τη λήξη της αναστολής, οι επιχειρήσεις υποχρεούνται σε διατήρηση του ίδιου αριθμού θέσεων εργασίας που είχαν πριν την αναστολή, για ισόχρονο διάστημα. Κατ’ ουσίαν, για τις πληττόμενες επιχειρήσεις, θεσπίζεται ένα πλαίσιο προστασίας από την απόλυση που εκτείνεται τόσο κατά τη διάρκεια της αναστολής, όσο και για χρόνο μετά τη λήξη αυτής.

Διαφοροποιημένα, προβλέπεται η καθολική απαγόρευση απολύσεων για τις επιχειρήσεις που έχουν κλείσει προσωρινά με απόφαση κρατικής αρχής, μόνο κατά τη διάρκεια της αναστολής. Με άλλα λόγια, με την επαναλειτουργία των επιχειρήσεων, η προστασία από τις απολύσεις αίρεται οριστικά. Μόνο στην περίπτωση, που η επιχείρηση, που επαναλειτουργεί, επιλέξει να θέσει ορισμένους εργαζόμενους σε αναστολή, τότε ενεργοποιείται η απαγόρευση των απολύσεων ίδιας κατηγορίας με τις πληττόμενες επιχείρησεις.

ΠΗΓΗ: debater.gr