ΕΛΗΞΕ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΝΩ ΗΜΟΥΝ ΕΓΚΥΟΣ. ΜΠΟΡΕΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΝΑ ΜΕ ΔΙΩΞΕΙ?

Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΜΕ ΑΠΕΛΥΣΕ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΜΕ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙ. ΤΙ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ?
September 11, 2018
ΜΠΟΡΕΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΝΑ ΧΩΡΙΣΕΙ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΜΟΥ ΣΤΑ ΔΥΟ?
September 11, 2018
Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΜΕ ΑΠΕΛΥΣΕ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΜΕ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙ. ΤΙ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ?
September 11, 2018
ΜΠΟΡΕΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΝΑ ΧΩΡΙΣΕΙ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΜΟΥ ΣΤΑ ΔΥΟ?
September 11, 2018
Share

Κατ’ αρχήν, «απαγορεύεται και είναι απόλυτα άκυρη η καταγγελία της σύμβασης

ή της σχέσης εργασίας εργαζόμενης από τον εργοδότη της, τόσο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, όσο και για το χρονικό διάστημα δεκαοκτώ (18) μηνών μετά τον τοκετό, ή κατά την απουσία της για μεγαλύτερο χρόνο , λόγω ασθένειας που οφείλεται στην κύηση ή τον τοκετό, εκτός εάν υπάρχει σπουδαίος λόγος για καταγγελία». Ωστόσο, η προαναφερόμενη προστασία της εγκύου εργαζόμενης ισχύει μόνο για τις συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου. Ήτοι, η εγκυμοσύνη της εργαζόμενης δεν ανατρέπει τη λήξη της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, κατά το χρονικό σημείο που αυτή προβλέπει.