Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΜΕ ΑΠΕΛΥΣΕ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΜΕ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙ. ΤΙ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ?

ΜΠΟΡΕΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΝΑ ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ?
September 11, 2018
ΑΝ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΝΑ ΜΕ ΠΛΗΡΩΝΕΙ, ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΩ ΝΑ ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ;
September 11, 2018
Share

Κατ’ αρχήν, η καταγγελία μιας σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου

χωρίς καταβολή αποζημίωσης είναι άκυρη. Η ακυρότητα αυτή, όμως, είναι σχετική υπέρ του εργαζομένου. Ήτοι, ο εργαζόμενος μπορεί να επικαλεστεί ότι η καταγγελία της σύμβασής του είναι άκυρη μόνο εάν το επιθυμεί. Επομένως, σε περίπτωση απόλυσης χωρίς αποζημίωση ο εργαζόμενος έχει δύο επιλογές· είτε να θεωρήσει ότι η απόλυσή του είναι άκυρη και να διεκδικήσει μισθούς υπερημερίας, είτε να θεωρήσει ότι η απόλυσή του είναι έγκυρη και να διεκδικήσει αποζημίωση απόλυσης. Μισθούς υπερημερίας έχει δικαίωμα να ζητήσει εντός τριών μηνών από την καταγγελία, ενώ αποζημίωση εντός έξι μηνών.