ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ – ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΗΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΜΕΧΡΙ ΠΟΤΕ ΟΙ ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ; | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΥΡΙΟ
April 27, 2021
ΚΡΑΥΓΗ ΑΓΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΤΑΧΘΕΙ
April 27, 2021
Share

Με τη συνταξιοδότηση του εργαζομένου δεν επέρχεται αυτόματα η λύση της σύμβασης εργασίας, ενώ ήδη έχει κριθεί ότι η υποβολή από την μεριά του εργαζομένου αίτησης συνταξιοδότησης στον ασφαλιστικό του φορέα, δεν αποτελεί σιωπηρή καταγγελία της σύμβασης εργασίας και συνεπώς δεν αποτελεί οικειοθελή αποχώρηση, αφής στιγμής ο εργαζόμενος εξακολουθεί να παρέχει τις υπηρεσίες του στον Εργοδότη.

 Του Δικηγόρου Δεληγιάννη Αντώνιου – Αλέξανδρου*

Ειδικότερα, η σύμβαση εργασίας δύναται να λυθεί είτε από την πλευρά του εργοδότη με την απόλυση του εργαζομένου, είτε από την πλευρά του εργαζομένου με την οικειοθελή του αποχώρηση.

Σχετικά με το δικαίωμα αποζημίωσης των μισθωτών είτε λόγω Συνταξιοδότησης, είτε  ύστερα από οικειοθελή αποχώρηση, χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής τα εδάφια Α και Β του  άρθρου 8  του Ν.3198/1955.

Η ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΙΟΥ Β ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 8 ΤΟΥ Ν.3198/1955

Σύμφωνα με το άρθρο 8 εδ. β του Ν.3198/1955 οι μισθωτοί που υπάγονται στον κλάδο σύνταξης οποιουδήποτε Ασφαλιστικού Οργανισμού, δικαιούνται το 50% της νόμιμης αποζημίωσης απόλυσης αν δεν έχουν επικουρική ασφάλιση ή το 40% αν έχουν αν συντρέχουν οι κάτωθι προϋποθέσεις:

α. να υπάγονται στην ασφάλιση οποιουδήποτε ασφαλιστικού οργανισμού κύριας ασφάλισης για τη χορήγηση σύνταξης γήρατος.

β. να πληρούν τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση πλήρους σύνταξης γήρατος.

γ. να αποχωρήσουν οικειοθελώς από την εργασία τους ή να απομακρυνθούν από  τον εργοδότη τους μετά τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης με πλήρη σύνταξη γήρατος.

Σημαντικό αποτελεί το γεγονός ότι η συγκεκριμένη διάταξη ΔΕΝ εφαρμόζεται στους μισθωτούς που αποχωρούν από την εργασία τους και λαμβάνουν μειωμένη ή αναπηρική σύνταξη. Κατά συνέπεια αν απολυθούν από τον εργοδότη τους δικαιούνται ολόκληρη την αποζημίωση λόγω απολύσεως, ενώ αν αποχωρήσουν οικειοθελώς, δεν δικαιούνται την ως άνω αποζημίωση.

Η ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΙΟΥ Α ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 8 ΤΟΥ Ν.3198/1955

Παράλληλα ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίδεται επίσης στο εδάφιο Ά του άρθρου 8 του Ν.3198/1955, καθώς υπό προϋποθέσεις δίδεται στον μισθωτό δικαίωμα να λάβει το 50% της νόμιμης αποζημίωσης  στην περίπτωση οικειοθελούς αποχώρησης για οιοδήποτε λόγο.

Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται είναι:

α. Ύπαρξη, μεταξύ εργοδότου και μισθωτού, σχέσεως εργασίας αόριστης διάρκειας.

β. Συμπλήρωση από τον μισθωτό δεκαπενταετούς (15) υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη ή συμπλήρωση υπό του μισθωτού του προβλεπόμενου ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης.(67 έτος ηλικίας).Στην συγκεκριμένη περίπτωση δεν απαιτείται η συμπλήρωση από το μισθωτό των προϋποθέσεων λήψης πλήρους σύνταξης γήρατος.

γ. Οικειοθελή Αποχώρηση του μισθωτού από την υπηρεσία του με την Συγκατάθεση του εργοδότη.

Επειδή η συγκεκριμένη διάταξη απασχολεί ιδιαίτερα συχνά τα Δικαστήρια που δικάζουν Εργατικές Διαφορές, θα πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή καθώς η συγκατάθεση – συναίνεση του Εργοδότη πρέπει να χορηγείται προ της αποχωρήσεως του μισθωτού και αυτό διότι η συναίνεση του εργοδότη, η οποία συνιστά συμφωνία πρέπει να χορηγηθεί έστω και σιωπηρά πριν από και όχι ταυτόχρονα με την αποχώρηση του μισθωτού από την εργασία του, διότι διαφορετικά δεν συνιστά συγκατάθεση, αλλά αναγκαστική αποδοχή του δικαιώματος του εργαζομένου να καταγγείλει ο ίδιος την αορίστου χρόνου σύμβαση εργασίας του.

Ειδικότερα, η συγκατάθεση αυτή πρέπει να παρέχεται πριν από την αποχώρηση του μισθωτού και δύναται να είναι έγγραφη ή προφορική, ρητή ή σιωπηρή, αρκεί, στην τελευταία περίπτωση, να είναι σαφής και αναμφίβολη, συναγομένη εμμέσως από την συμπεριφορά του Εργοδότη, ενόψει και των πραγματικών περιστατικών της συγκεκριμένης περίπτωσης( ΑΠ262/2011 ,ΑΠ 874/2009) διαφορετικά θα θεωρηθεί ότι ο εργαζόμενος έλυσε μονομερώς τη σχέση εργασίας.

 Η εν λόγω δε προϋπόθεση δεν αναφέρεται στο εκ του νόμου δικαίωμα του εργαζομένου να καταγγείλει τη σύμβαση, αλλά αφορά την ανάληψη από τον εργοδότη της δαπάνης (κόστους) αποζημιώσεως, που διαφορετικά αυτός (εργοδότης) δεν θα είχε (ΑΠ353/2019, ΑΠ 426/ 2016, ΑΠ 2058 /2014).


* Ο Δεληγιάννης Αντώνιος – Αλέξανδρος είναι δικηγόρος, συνεργάτης της δικηγορικής εταιρίας ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ.