ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΕ ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΟ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ?

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ: ΟΤΑΝ ΤΟ ΠΟΛΥ ΕΓΙΝΕ ΛΙΓΟ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΛΙΓΟΤΕΡΟ
September 11, 2018
ΜΠΟΡΕΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΝΑ ΑΠΕΙΛΗΣΕΙ ΟΤΙ ΘΑ ΜΕ ΑΠΟΛΥΣΕΙ ΕΝΩ ΒΡΙΣΚΟΜΑΙ ΣΕ ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ?
September 11, 2018
ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ: ΟΤΑΝ ΤΟ ΠΟΛΥ ΕΓΙΝΕ ΛΙΓΟ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΛΙΓΟΤΕΡΟ
September 11, 2018
ΜΠΟΡΕΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΝΑ ΑΠΕΙΛΗΣΕΙ ΟΤΙ ΘΑ ΜΕ ΑΠΟΛΥΣΕΙ ΕΝΩ ΒΡΙΣΚΟΜΑΙ ΣΕ ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ?
September 11, 2018
Share

Το άρθρο 9 του Ν. 4368/2016 τροποποίησε το άρθρο 78 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων για τη μετάταξη σε υπηρεσίες παραμεθορίων ούτως ώστε «ειδικά, για την περίπτωση μετάταξης υπαλλήλου που ήδη υπηρετεί σε Ο.Τ.Α. που ανήκει στις …[…]… παραμεθόριες περιοχές, απαιτείται σύμφωνη γνώμη και του αρμόδιου για διορισμό οργάνου προέλευσης». Επομένως, η υπηρεσία, στην οποία ήδη υπηρετεί ο αιτών υπάλληλος, κρίνει καθοριστικά τη μετάταξή του, καθώς η σύμφωνη γνώμη της αποτελεί προϋπόθεση της μετάταξής του σε παραμεθόριο περιοχή.