Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

ΝΕΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΑΑΔΕ
May 6, 2021
ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ
May 6, 2021
ΝΕΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΑΑΔΕ
May 6, 2021
ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ
May 6, 2021
Share

Σύμφωνα με τον α.ν. 539/1945, κάθε εργαζόμενος έχει δικαίωμα σε άδεια αναψυχής μια φορά τον χρόνο ( κατά κανόνα 20 μέρες επί πενθήμερου και 24 επί εξαήμερου συστήματος εργασίας).

Του Γιάννη Καρούζου, Δικηγόρου-Εργατολόγου

Η άδεια πρέπει να δίνεται αυτούσια, να απέχει δηλαδή ο μισθωτός πραγματικά από την εργασία του. Έτσι, απαγορεύεται και είναι άκυρη οποιαδήποτε συμφωνία εργοδότη-εργαζόμενου με την οποία αντί για την άδεια χορηγείται χρηματικό αντάλλαγμα (άρ5§1).

Ωστόσο, αν η άδεια για κάποιο λόγο δεν χορηγηθεί εντός του τρέχοντος ημερολογιακού έτους, τότε η αξίωση για αποχή από την εργασία μετατρέπεται σε χρηματική αξίωση καταβολής των αποδοχών που αναλογούν στις ημέρες άδειας.

Επιπλέον, αν ο εργοδότης είναι υπαίτιος για τη μη χορήγηση της αδείας, τότε οφείλει τις αποδοχές των ημερών αδείας προσαυξημένες κατά 100% ( η λεγόμενη αστική ποινή) . Υπαίτιος θεωρείται ο εργοδότης όταν ο μισθωτός έχει ζητήσει ( είτε γραπτά είτε και προφορικά) να λάβει την άδεια και ο εργοδότης δεν την χορήγησε. Η αίτηση αυτή, όμως, απαιτείται μόνο για τη γένεση της αξίωσης για την προαναφερθείσα προσαύξηση. Δεν απαιτείται για τη γένεση της αξίωσης για χορήγηση της άδειας, η οποία προκύπτει απευθείας από τον νόμο.