ΜΠΟΡΕΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΝΑ ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ?

ΜΠΟΡΕΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΝΑ ΑΠΕΙΛΗΣΕΙ ΟΤΙ ΘΑ ΜΕ ΑΠΟΛΥΣΕΙ ΕΝΩ ΒΡΙΣΚΟΜΑΙ ΣΕ ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ?
September 11, 2018
Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΜΕ ΑΠΕΛΥΣΕ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΜΕ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙ. ΤΙ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ?
September 11, 2018
Share

Σύμφωνα με το άρθρο 672 του Αστικού Κώδικα, ο εργοδότης «…μπορεί να καταγγείλει οποτεδήποτε τη σύμβαση για σπουδαίο λόγο, χωρίς να τηρήσει προθεσμία». Ήτοι, η σύμβαση εργασίας ορισμένου, κατ’ αρχήν, λήγει όποτε το προβλέπει. Εάν, όμως, συντρέχει σπουδαίος λόγος, ο εργοδότης έχει το δικαίωμα να την καταγγείλει νωρίτερα. Παραδείγματος χάριν, αν ο εργαζόμενος εκτελεί πλημμελώς τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις, ο εργοδότης μπορεί να τον απολύσει πριν παρέλθει ο ορισμένος χρόνος. Ωστόσο, αν δεν υφίσταται σπουδαίος λόγος, η καταγγελία είναι άκυρη. Σε αυτήν την περίπτωση, ο εργοδότης οφείλει στον εργαζόμενο μισθούς υπερημερίας μέχρι την προβλεπόμενη λήξη της σύμβασής του.