ΠΟΤΕ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ;

ΠΟΙΟΙ ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ
May 8, 2021
ΜΠΟΡΕΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΝΑ ΜΗ ΜΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΕΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ;
May 9, 2021
Share

Οι υπάλληλοι δεν μετατίθενται πριν συμπληρώσουν διετία στην υπηρεσία που τοποθετήθηκαν κατά το διορισμό τους.

Κατ` εξαίρεση επιτρέπεται μετάθεση πριν από την παρέλευση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος είτε σε περίπτωση αμοιβαίας αίτησης υπαλλήλων είτε για σοβαρούς υπηρεσιακούς ή προσωπικούς λόγους.