ΠΟΤΕ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΖΗΤΗΣΩ ΑΠΟΣΠΑΣΗ;

ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ
May 29, 2021
ΜΠΟΡΕΙ Ο ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ;
May 30, 2021
ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ
May 29, 2021
ΜΠΟΡΕΙ Ο ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ;
May 30, 2021
Share

Απαγορεύεται η απόσπαση υπαλλήλου

πριν παρέλθει διετία από το διορισμό του ή πριν παρέλθει διετία από τη λήξη της προηγούμενης απόσπασης, με εξαίρεση την απόσπαση για συνυπηρέτηση συζύγων και την απόσπαση σε υπηρεσία απομακρυσμένης-παραμεθόριας περιοχής.