ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΑΡΩ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΠΡΙΝ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΔΙΕΤΙΑΣ?

ΑΡΧΙΣΕ Η ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ
September 11, 2018
ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ: ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ. ΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΣΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ.
September 11, 2018
ΑΡΧΙΣΕ Η ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ
September 11, 2018
ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ: ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ. ΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΣΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ.
September 11, 2018
Share

Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Υπαλληλικού Κώδικα , κατ’ αρχήν οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν δικαιούνται μετάθεση πριν το πέρας της πρώτης διετίας. Κατ’ εξαίρεση μπορούν να υποβάλλουν αίτηση νωρίτερα σε περίπτωση που συντρέχει σημαντικός υπηρεσιακός ή προσωπικός λόγος, υπάρχει δηλαδή κάποια σοβαρή ανάγκη η οποία μπορεί να θεραπευθεί μόνο ή κυρίως με τη μετάθεση. Η κατ’ εξαίρεση μετάθεση δεν είναι υποχρεωτική για τη Διοίκηση αλλά υπόκειται στη διακριτική της ευχέρεια.