ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ: ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ
June 6, 2021
Η ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
June 7, 2021
ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ: ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ
June 6, 2021
Η ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
June 7, 2021
Share

Της Δικηγόρου – Δημοσιολόγου, Μαριάννας Κατσιάδα*.

Κατ’ αρχάς,  ο Κώδικας Δημοσίων Υπαλλήλων δεν προβλέπει διαδικασία ανάκλησης της υποβληθείσης παραίτησης, ούτε από τον υπάλληλο, ούτε από τη Διοίκηση, μετά την αποδοχή της (ΣτΕ 3925/1994). Εν τούτοις, έχει γίνει δεκτό ότι επιτρέπεται η ανάκληση της παραίτησης, σε περίπτωση που η περί παραιτήσεως βούληση είναι “ελαττωματική”.

Στα “παρακωλυτικά στοιχεία” της ελεύθερης διαμόρφωσης της βούλησης περιλαμβάνεται και “η πλάνη”, η οποία απαιτείται να είναι ουσιώδης, δηλαδή να αναφέρεται σε τόσο σημαντικό και σπουδαίο στοιχείο της κατάστασης στην οποία πρόκειται να περιέλθει ο υπάλληλος μετά τη λύση της σχέσης του με το Δημόσιο, ώστε αυτός, εάν το γνώριζε, να μην προέβαινε στη δήλωση παραίτησης.
Με την πλάνη εξομοιούται και η άγνοια.

Το ΝΣΚ σε σχετική γνωμοδότησή του, παρέθεσε μία  σειρά περιπτώσεων για το πότε υπάρχει και πότε δεν υπάρχει “πλάνη”, όπως η αδυναμία συνταξιοδότησης μετά την παραίτηση, το ύψος της σύνταξης, αλλά και η έλλειψη συνείδησης των πραττομένων λ.χ. εξαιτίας βαριάς μέθης, υψηλού πυρετού, τοξικών ουσιών.

Ειδικά κρίθηκε ότι στην περίπτωση που ο υπάλληλος και συγκεκριμένα δημοτικός αστυνομικός, ο οποίος υπέβαλε την παραίτησή του ευρισκόμενος σε σοβαρή συναισθηματική σύγχυση λόγω διάλυσης του αρραβώνα του, δεν δικαιολογείται δικαίωμα ανάκλησης αυτής, καθώς έγινε δεκτό ότι δεν αποδείχθηκε πως η θλίψη που βίωσε ο τ.Δημοτικός Αστυνομικός ήταν τέτοιας βαρύτητας ώστε να μην είχε συνείδηση των πραττομένων, δεδομένου και ότι η ιατρική γνωμάτευση που προσκόμισε ήταν ιδιωτική, χωρίς άλλα επίσημα στοιχεία.

Αντιθέτως, έχει κριθεί από το ΝΣΚ ότι η ουσιώδης πλάνη του υπαλλήλου που παραιτήθηκε ως προς το χρόνο έναρξης της πληρωμής της σύνταξής του, καθιστά τόσο την αίτηση παραίτησης-καταγγελία του όσο και τη διαπιστωτική πράξη λύσης της υπαλληλικής του σχέσης (συνεπεία της καταγγελίας) αντικειμενικά μη νόμιμες και γι’αυτό συντρέχει λόγος αποδοχής της από αίτησης επανόδου του στην υπηρεσία και ανάκλησης της διαπιστωτικής Πράξης της Προϊσταμένης της Δ/νσης, δεδομένου μάλιστα ότι ενόψει του εύλογου χρόνου υποβολής της αίτησης αυτής (δυόμιση μήνες από την καταγγελία), η ανάκληση δεν δημιουργεί προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας ούτε – θίγει δικαιώματα τρίτων.

Σε όλες τις περιπτώσεις πάντως γίνεται δεκτό ότι η ανάκληση  της παραίτησης τελεί υπό την προϋπόθεση ότι υφίσταται αντίστοιχη κενή θέση.


*Η Μαριάννα Κατσιάδα είναι Δικηγόρος, με εξειδίκευση σε θέματα διοικητικού, ιδίως δημοσιοϋπαλληλικού και πειθαρχικού δικαίου, με μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα του δημοσίου δικαίου και πολιτικής επιστήμης, καθώς και συνεργάτης του Δικηγορικού Γραφείου Γιάννης Καρούζος & Συνεργάτες.