ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΖΗΤΗΣΩ ΤΗΝ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΜΟΥ;

ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ – ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ
June 1, 2021
ΟΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΕΚΤΟΣ Ε.Ε.) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
June 2, 2021
ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ – ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ
June 1, 2021
ΟΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΕΚΤΟΣ Ε.Ε.) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
June 2, 2021
Share

Της Δικηγόρου – Δημοσιολόγου, Μαριάννας Κατσιάδα*.

Σε περίπτωση αίτησης του μεταταχθέντος υπαλλήλου για ανάκληση της απόφασης μετάταξης που νομίμως έχει εκδοθεί θα πρέπει να στοιχειοθετείται πλάνη περί τα πράγματα ή αποδεδειγμένα εξαιρετικοί επιγενόμενοι λόγοι που να δικαιολογούν την ανάκληση της μετάταξης (σχετική η Γνωμ. ΝΣΚ 109/2011), περί της συνδρομής των οποίων μόνο αρμόδιο είναι το όργανο που θα προβεί στην ενδεχόμενη ανάκλησή της.

Σύμφωνα με τις γενικές αρχές του διοικητικού δικαίου, σε όσες περιπτώσεις, σύμφωνα με τους κανόνες που καθορίζουν την αρμοδιότητα του διοικητικού οργάνου και  τη διαδικασία των ενεργειών του, αναγκαίος όρος για να κινηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία και να διατυπωθεί η βούληση του διοικητικού οργάνου με την έκδοση της διοικητικής πράξεως, είναι η δήλωση βουλήσεως από τον ενδιαφερόμενο, που γίνεται με την υποβολή αιτήσεως ή αναφοράς προς το διοικητικό όργανο, η αίτηση ή αναφορά του ενδιαφερομένου και η εγκυρότητά της συνιστούν όρο για την έγκυρη έκδοση της πράξεως (ΣτΕ 272/1986, ΝΣΚ 580/2001).

Στην περίπτωση αυτή, εκείνος, που υποβάλλει αίτηση, πρέπει να έχει συνείδηση των πραττομένων και να μη στερείται της χρήσεως του λογικού από πνευματική νόσο, η βούλησή του δε, που δηλώνεται με την αίτηση, πρέπει να είναι απαλλαγμένη ελαττωμάτων, που αποκλείουν την ελεύθερη διαμόρφωσή της (ΣτΕ 41/1996, 3554/1988, 1586/1986, 4300/1983 κ.ά. και Ερμηνεία Υπαλληλικού Κώδικα Α.Ι. Τάχος-Ι.Λ. Συμεωνίδης, Άρθρα 106-τρίτο, Εκδόσεις Σάκκουλα Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2007, σελ. 1537). Επιπλέον, για να καταστεί δυνατή η ανάκληση θα πρέπει να συντρέχουν ορισμένες προϋποθέσεις, δηλαδή η αίτηση ανάκλησης εκ μέρους του υπαλλήλου να υποβάλλεται μέσα σε εύλογο χρόνο, καθώς και η θέση την οποία κατείχε ο υπάλληλος προ της μετάταξής του να παραμένει κενή.


*Η Μαριάννα Κατσιάδα είναι Δικηγόρος, με εξειδίκευση σε θέματα διοικητικού, ιδίως δημοσιοϋπαλληλικού και πειθαρχικού δικαίου, με μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα του δημοσίου δικαίου και πολιτικής επιστήμης, καθώς και συνεργάτης του Δικηγορικού Γραφείου Γιάννης Καρούζος & Συνεργάτες.