ΠΩΣ ΑΠΟΛΥΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ;

Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΑΜΦΙΣΒΗΤΕΙ ΟΤΙ ΤΟΥ ΕΙΧΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΜΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ
September 11, 2018
ΑΠΟΛΥΘΗΚΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΒΡΗΚΑ ΔΟΥΛΕΙΑ. ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΜΟΥ;
September 11, 2018
Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΑΜΦΙΣΒΗΤΕΙ ΟΤΙ ΤΟΥ ΕΙΧΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΜΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ
September 11, 2018
ΑΠΟΛΥΘΗΚΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΒΡΗΚΑ ΔΟΥΛΕΙΑ. ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΜΟΥ;
September 11, 2018
Share

Aπαιτείται η ύπαρξη σπουδαίου λόγου για τη λύση μίας σύμβασης

εργασίας ορισμένου χρόνου. Η οικονομική δυσπραγία της εργοδοτικής επιχείρησης μπορεί να θεωρηθεί ως σπουδαίος λόγος. Είναι δυνατόν η προσωρινή ή οριστική διακοπή των εργασιών της επιχείρησης, για να αποφευχθεί η άμεση κατάρρευσή της, να θεωρηθεί σπουδαίος λόγος.

Κατά κανόνα πάντως, περιστατικά που ανάγονται στη σφαίρα του επιχειρηματικού κινδύνου του εργοδότη δεν εμπίπτουν στην έννοια του ως άνω σπουδαίου λόγου, καθώς ο εργοδότης είναι εκείνος που φέρει αποκλειστικά την ευθύνη για την πορεία των εργασιών της επιχείρησης και επιβαρύνεται με τον επιχειρησιακό κίνδυνο.

Επομένως, δε μπορεί να επιρρίψει την ευθύνη στον εργαζόμενο, προκαλώντας δυσμενείς συνέπειες στο πρόσωπό του. Είναι, συνεπώς δύσκολο, ο εργοδότης να αποδεσμευτεί από τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου που έχει συνάψει. Σε τέτοια περίπτωση καταγγελίας εργασιακής σύμβασης, θα οφείλει στον εργαζόμενο τις συμπεφωνημένες αποδοχές του για ολόκληρο το χρονικό διάστημα που προβλέπει η σύμβασή του έως τη λήξη αυτής.