ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΑΠΕΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΕ ΑΟΡΙΣΤΟΥ?

ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
September 11, 2018
ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ: ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ CRASH TEST ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΥΤΟ ΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ
September 11, 2018
Share

Σύμφωνα με τον αστικό κώδικα, αν η μετά τη λήξη της σύμβασης εργασίας

ο εργαζόμενος εξακολουθεί να εργάζεται χωρίς να εναντιώνεται ο εργοδότης, τότε θεωρείται ότι η σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου μετατρέπεται σε σύμβαση αορίστου χρόνου. Για να συμβεί αυτό πρέπει να συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις :

  • Ο εργαζόμενος συνεχίζει να προσφέρει την ίδια εργασία.
  • Η προσφορά εργασίας συνεχίζεται για ένα εύλογο χρονικό διάστημα.
  • Ο εργοδότης γνωρίζει ότι έχει λήξει η σύμβαση ορισμένου χρόνου.
  • Ο εργοδότης δεν εναντιώνεται στην προσφορά εργασίας. Η εναντίωση μπορεί να εκδηλωθεί είτε με την απόκρουση της εργασίας, είτε με τη δήλωσή του ότι δέχεται την παράταση στης σύμβασης για μικρό χρονικό διάστημα, είτε, τέλος, με τη δήλωσή του ότι δέχεται την παράταση της σύμβασης υπό διαφορετικούς όρους.