ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ – ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ

ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ ΙΟΥΝΙΟΥ: ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ; ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ; | ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
June 1, 2021
ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΖΗΤΗΣΩ ΤΗΝ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΜΟΥ;
June 2, 2021
ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ ΙΟΥΝΙΟΥ: ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ; ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ; | ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
June 1, 2021
ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΖΗΤΗΣΩ ΤΗΝ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΜΟΥ;
June 2, 2021
Share

Φως σε καίρια ζητήματα του νέου εργασιακού νομοσχεδίου, που θα απασχολήσουν εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους και εργοδότες τους επόμενους μήνες, θα προσπαθήσει να ρίξει ο δικηγόρος-εργατολόγος Γιάννης Καρούζος μέσω του mononews.

Σύμφωνα με τις διατάξεις, ο χρόνος του διαλείμματος διευρύνεται, πότε όμως χορηγείται; Τι αλλάζει στη χορήγηση της άδειας αναψυχής; Πότε απαγορεύεται μια απόλυση και μέχρι πότε θα πρέπει να δοθεί η αποζημίωση;

 

Αναλυτικά οι απαντήσεις

-Δικαιούμαι διάλειμμα από την εργασία μου; Κάθε πότε και με ποια διάρκεια;

Με τη συμπλήρωση τεσσάρων συνεχόμενων ωρών εργασίας, χορηγείται διάλειμμα δεκαπέντε έως τριάντα λεπτών, το οποίο όμως δεν επιτρέπεται να χορηγείται με την έναρξη ή τη λήξη της ημερήσιας εργασίας, αλλά κατά τη διάρκεια αυτής. Με συλλογική σύμβαση εργασίας μπορεί να ορίζεται μεγαλύτερη διάρκεια.

-Εργαζόμενος με τετράωρη απασχόληση υποχρεούται σε επιπλέον εργασία και με διακεκομμένο ωράριο;

Αυτός ο εργαζόμενος, αν παραστεί ανάγκη, και αν είναι σε θέση να το κάνει, έχει υποχρέωση να παράσχει πρόσθετη εργασία, ακόμα, και στην περίπτωση που το ωράριο δεν είναι συνεχόμενο, σε σχέση με το συμφωνημένο.

-Πότε θα μου χορηγείται η ετήσια άδεια αναψυχής;

Το μισό της άδειας αναψυχής, θα χορηγείται υποχρεωτικά από 1/5 έως 30/09. Η δικαιούμενη κατ’ έτος άδεια πρέπει να εξαντλείται μέχρι τις 31/3 του επόμενου έτους.

-Μετά την χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών, επιστρέφω στην εργασία μου;

Η συμφωνία για την άδεια άνευ αποδοχών μέχρι ενός έτους, δημιουργεί μετά τη λήξη της στον εργοδότη την υποχρέωση αναβίωσης των δικαιωμάτων του εργαζόμενου αλλά και των υποχρεώσεών αυτού.

-O πατέρας κατά τη γέννηση του τέκνου δικαιούται άδειας;

Δικαιούται άδειας 14 ημερών και μάλιστα ανεξαρτήτως της οικογενειακής του κατάστασης, δηλαδή αν είναι παντρεμένος με τη μητέρα του νεογέννητου κ.ά.

-Ποια είναι η γονική άδεια που δικαιούμαι μέχρι το τέκνο μου να συμπληρώσει την ηλικία των 8 ετών;

Η σχετική άδεια που δικαιούται κάθε εργαζόμενος γονέας είναι διάρκειας 4 μηνών. Σε περίπτωση υιοθεσίας ή αναδοχής τέκνου ηλικίας έως 8 ετών, η άδεια χορηγείται από την ένταξη του παιδιού στην οικογένεια. Η άδεια των τεσσάρων μηνών μπορεί να χορηγηθεί τμηματικά ή συνεχόμενα. Αν υπάρχουν περισσότερα τέκνα στην οικογένεια έως 8 ετών, η γονική άδεια σαν δικαίωμα είναι αυτοτελές για το καθένα από αυτά, εφόσον από τη λήξη της άδειας που δόθηκε για το προηγούμενο παιδί μεσολάβησε ένας χρόνος πραγματικής απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη. Κατ’ εξαίρεση γονείς διδύμων, τριδύμων ή πολύδυμων δικαιούνται να λάβουν τη γονική άδεια για κάθε παιδί ξεχωριστά, διακεκομμένα, ή και συνεχόμενα. Τέλος, οι γονείς μόνοι (δλδ σε περιπτώσεις χηρείας, αφαίρεσης γονικής μέριμνας από τον άλλον γονέα ή αναγνώρισης του τέκνου μόνο από τον έναν γονέα), δικαιούται την άδεια εις διπλούν.

-Προστατεύομαι από την απόλυση αν επιλέξω να κάνω χρήση των παραπάνω δικαιωμάτων μου, σχετικά με τη φροντίδα και ανατροφή του τέκνου μου;

Οι εργαζόμενοι γονείς, που έκαναν χρήση της παραπάνω άδειας ή μόνον την αιτήθηκαν, προστατεύονται από την απόλυση. Επισημαίνεται, ότι ο εργοδότης, οφείλει σε μία τέτοια περίπτωση, να αιτιολογήσει την απόλυση αυτού του εργαζόμενου, επικαλούμενος και αποδεικνύοντας με στοιχεία, ότι ο εργαζόμενος δεν απολύθηκε επειδή επιδίωξε ή έκανε χρήση των παραπάνω δικαιωμάτων για την προάσπιση της οικογενειακής του ζωής, αλλά για κάποιον άλλον νόμιμο και βάσιμο λόγο. Είναι σημαντικό να αναδειχθεί ότι αν ο εργοδότης δεν αναγράψει στο έντυπο της απόλυσης το νόμιμο και βάσιμο λόγο αυτής, τότε δημιουργείται τεκμήριο, ότι εκείνος προέβη στην απόλυση εκδικητικά, εξαιτίας της χρήσης ή επιδίωξης απόλαυσης νόμιμων δικαιωμάτων από τον  εργαζόμενο. Φυσικά, το τεκμήριο αυτό, μπορεί  να ανατραπεί ενώπιον του δικαστηρίου, εφόσον ο εργοδότης προσκομίσει συγκεκριμένα και ισχυρά αποδεικτικά μέσα, τα οποία επιβεβαιώνουν ότι ο εργοδότης προέβη στην απόλυση για άλλον βάσιμο λόγο.

-Αν απολυθώ, πότε ο εργοδότης θα μου καταβάλει την αποζημίωση απόλυσης;

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, ο εργοδότης μπορεί να καταβάλλει την αποζημίωση εντός τετράμηνου από την απόλυση. Υπενθυμίζεται ότι όταν δεν καταβάλλονταν έγκαιρα η αποζημίωση κατά το χρόνο της απόλυσης, η τελευταία ήταν άκυρη και η ακυρότητα αυτή δεν μπορούσε να θεραπευτεί με μεταγενέστερη καταβολή της αποζημίωσης. Αυτό φαίνεται να αλλάζει με τη νέα διάταξη, η οποία δίνει χρονικό περιθώριο τεσσάρων μηνών για την καταβολή της αποζημίωσης. Ωστόσο, το Υπουργείο, εξετάσει σοβαρά την τροποποίησή της, ώστε να μην υπάρχουν περιθώρια, για καταβολή ελλιπούς αποζημίωσης από τον εργοδότη, θέτοντας σε κίνδυνο τις βιοτικές και οικογενειακές ανάγκες του εργαζόμενου, οι οποίες είναι ανελαστικές και πραγματικές, και ως εκ τούτου δεν μπορούν να «αναμείνουν» για τέσσερις μήνες μετά την απόλυση.

ΠΗΓΗ: mononews.gr

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΣ: Αργυρώ Μαυρούλη