Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΜΟΥ ΑΝΑΘΕΤΕΙ ΥΠΟΔΕΕΣΤΕΡΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΕ ΜΙΚΡΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ

MEGA: ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ Η ΜΠΑΛΑ
September 11, 2018
ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ?
September 11, 2018
Share

Αν ο εργαζόμενος τοποθετηθεί σε άλλη υπηρεσία ή σε θέση

με διαφορετικό αντικείμενο απασχόλησης, τότε υπάρχει ενδεχομένως άμεση ή έμμεση υλική ζημία, όπως μείωση των αποδοχών του ή ηθική βλάβη. Ο εργαζόμενος οφείλει να εκφράσει την αντίδρασή του για τη βλαπτική μεταβολή και να αξιώσει την επιστροφή στα προηγούμενα καθήκοντα και την καταβολή της διαφοράς των αποδοχών. Επιπλέον αν η μεταβολή προσβάλλει την προσωπικότητα του εργαζομένου, μπορεί να αξιώσει και αποζημίωση λόγω ηθικής βλάβης καθώς εκτίθεται στους συναδέλφους του και υποτιμάται η επαγγελματική του αξία. Σημειώνεται, βέβαια, ότι μονομερής βλαπτική μεταβολή υπάρχει όταν ο εργοδότης επιχειρεί χωρίς τη συγκατάθεση του εργαζομένου την τροποποίηση των όρων εργασίας, χωρίς να έχει το δικαίωμα αυτό από όρο της συμβάσεως ή το νόμο ή τον τυχόν υπάρχοντα κανονισμό εργασίας. Αντίθετα, υπάρχει καταχρηστική άσκηση του διευθυντικού δικαιώματος του εργοδότη όταν η μονομερής μεταβολή γίνεται από αυτόν σύμφωνα μεν με τους όρους της συμβάσεως ή του νόμου ή του κανονισμού εργασίας, αλλά καθ’ υπέρβαση των ορίων που τάσσονται από την καλή πίστη, τα χρηστά ήθη ή τον κοινωνικό ή οικονομικό σκοπό του δικαιώματος.