ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΩ ΠΟΤΕ ΘΑ ΠΑΡΩ ΑΔΕΙΑ?

MEGA: ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ Η ΜΠΑΛΑ
September 11, 2018
ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ?
September 11, 2018
MEGA: ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ Η ΜΠΑΛΑ
September 11, 2018
ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ?
September 11, 2018
Share

Ο χρόνος της άδειας αποτελεί προϊόν συμφωνίας μεταξύ

εργοδότη και εργαζομένου. Σύμφωνα με το νόμο, τουλάχιστον οι μισοί από τους εργαζομένους πρέπει να λαμβάνουν άδεια από 1 Μαΐου έως 30 Σεπτεμβρίου. Επιπλέον ο εργοδότης οφείλει να χορηγήσει την άδεια εντός διμήνου από τη στιγμή που διατυπωθεί το αίτημα, και σε κάθε περίπτωση πριν τη λήξη του ημερολογιακού έτους, ακόμα και αν ο εργαζόμενος δεν την έχει ζητήσει.