ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΔΙΟΡΙΣΤΩ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΥΓΓΕΝΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ;

Share

Ένα μέλος της οικογένειας του θανόντος, με βαθμό συγγένειας μέχρι πρώτου βαθμού,

ή αδελφός ή αδελφή ή σύζυγος αυτού, έχει τη δυνατότητα να διοριστεί στο Δημόσιο σε κενή οργανική θέση, ανάλογη των προσόντων που διαθέτει ο διοριζόμενος. Αυτό προϋποθέτει την αμετάκλητη παραίτηση των λοιπών δικαιούχων από το δικαίωμα διορισμού και συνεπάγεται την αυτοδίκαιη και αμετάκλητη παραίτηση του διοριζόμενου από τις οικονομικές υποχρεώσεις του έναντι του φορέα στον οποίο παρείχε την εργασία του ο θανών ή ήταν ασφαλισμένος, καθώς και αναστολή του συνταξιοδοτικού του δικαιώματος.