ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΔΙΟΡΙΣΤΩ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΥΓΓΕΝΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ;

2019: ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΕΝΑ ΒΗΜΑ ΜΠΡΟΣΤΑ; ή ΓΙΑ 10η ΧΡΟΝΙΑ 2 ΒΗΜΑΤΑ ΠΙΣΩ;
January 16, 2019
ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ | ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΑΜΕΙΒΕΤΑΙ | ΑΡΝΗΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
January 17, 2019
2019: ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΕΝΑ ΒΗΜΑ ΜΠΡΟΣΤΑ; ή ΓΙΑ 10η ΧΡΟΝΙΑ 2 ΒΗΜΑΤΑ ΠΙΣΩ;
January 16, 2019
ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ | ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΑΜΕΙΒΕΤΑΙ | ΑΡΝΗΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
January 17, 2019
Share

Ένα μέλος της οικογένειας του θανόντος, με βαθμό συγγένειας μέχρι πρώτου βαθμού,

ή αδελφός ή αδελφή ή σύζυγος αυτού, έχει τη δυνατότητα να διοριστεί στο Δημόσιο σε κενή οργανική θέση, ανάλογη των προσόντων που διαθέτει ο διοριζόμενος. Αυτό προϋποθέτει την αμετάκλητη παραίτηση των λοιπών δικαιούχων από το δικαίωμα διορισμού και συνεπάγεται την αυτοδίκαιη και αμετάκλητη παραίτηση του διοριζόμενου από τις οικονομικές υποχρεώσεις του έναντι του φορέα στον οποίο παρείχε την εργασία του ο θανών ή ήταν ασφαλισμένος, καθώς και αναστολή του συνταξιοδοτικού του δικαιώματος.