ΜΠΟΡΕΙ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΚΝΟΥ?

ΕΡΓΑΤΙΚΟ FORUM 2016
September 11, 2018
ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ?
September 11, 2018
ΕΡΓΑΤΙΚΟ FORUM 2016
September 11, 2018
ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ?
September 11, 2018
Share

Πατέρας δημόσιος υπάλληλος μπορεί να κάνει χρήση

της άδειας ανατροφής τέκνου ή του μειωμένου ωραρίου εργασίας, ανάλογα με την ηλικία του τέκνου και με το χρόνου που υπολείπεται μέχρι αυτό να συμπληρώσει το 4ο έτος . Σύμφωνα με το νόμο, αυτή την επιλογή διαθέτει ο πατέρας εφόσον η εργαζόμενη σύζυγος δεν κάνει χρήση αυτών των διευκολύνσεων, ενώ, σύμφωνα με μία άποψη, η επιλογή υπάρχει και στην περίπτωση που η σύζυγος δεν εργάζεται.