ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ?

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΜΙΣΘΟ ΑΠΟ 1-1-2017?
September 11, 2018
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΟΥ ΕΠΙΒΛΗΘΕΙ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ?
September 11, 2018
Share

Η απόλυση για οικονομικοτεχνικούς λόγους είναι κατ’ αρχήν δικαστηριακά ανέλεγκτη.

Ελέγχεται όμως η επιλογή της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας ως εσχάτου μέσου αντιμετώπισης των προβλημάτων της επιχείρησης, καθώς επίσης και τα κριτήρια επιλογής του συγκεκριμένου εργαζομένου.

Συγκεκριμένα, έχει κριθεί ότι μεταξύ εργαζομένων που ανήκουν στη ίδια κατηγορία και ειδικότητα και είναι στο ίδιο επίπεδο ικανοτήτων, προσόντων και απόδοσης, πρέπει να λαμβάνεται υπ’ όψιν η αρχαιότητα, η οικογενειακή κατάσταση, η ηλικία, η αποδοτικότητα και η δυνατότητα εξεύρεσης άλλης εργασίας και τέλος η πρόταση του εργοδότη για εργασία σε άλλη θέση έστω και υποδεέστερη, εφόσον τέτοια θέση υπάρχει και ο εργαζόμενος διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα.