ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΚΑΥΣΩΝΑ – ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ

ΟΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΦΚΑ | ΠΟΙΟΣ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ
June 23, 2021
Η ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
June 23, 2021
ΟΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΦΚΑ | ΠΟΙΟΣ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ
June 23, 2021
Η ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
June 23, 2021
Share

Η θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες αναμένεται να φτάσει σε ακραία επίπεδα. Σε συνδυασμό με την υποχρεωτική χρήση μάσκας και τις αναπνευστικές δυσκολίες που συνεπάγεται, γεννώνται σοβαρές ανησυχίες για την υγεία των εργαζόμενων.

Έτσι, το Υπουργείο Εργασίας εξέδωσε εγκύκλιο, με την οποία εντατικοποιούνται οι έλεγχοι του Σ.Ε.Π.Ε. για την τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας, ιδίως σε εργασίες χειρωνακτικές ή υπαίθριες, αλλά και σε κλειστούς χώρους με έντονη «θερμική καταπόνηση», όπως για παράδειγμα τα μεταλλουργεία.

Παράλληλα τονίζεται και εξειδικεύεται η υποχρέωση του εργοδότη να λάβει υπόψη τους κινδύνους αυτούς, να προβεί σε γραπτή εκτίμηση αυτών, και να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για μείωση της θερμικής καταπόνησης των εργαζόμενων. Επίσης, επισημαίνεται η ανάγκη ιδιαίτερης μέριμνας για τους μισθωτούς με χρόνιες ασθένειες, οι οποίοι είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι στο συνδυασμό καύσωνα και υγειονομικής κρίσης.

Σε περίπτωση που ο εργοδότης δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του αυτές, ο εργαζόμενος μπορεί να κάνει αναφορά στην Επιθεώρηση Εργασίας. Κατά του εργοδότη απειλούνται οι διοικητικές και ποινικές κυρώσεις του άρθρου 67 ν. 3850/2010 ( Κώδικας Νόμων για την Υγεία και Ασφάλεια Εργαζομένων).

Περαιτέρω, αν προκύψει πρόβλημα υγείας εξαιτίας των ακραίων συνθηκών και της αμέλειας του εργοδότη, θα πρόκειται για εργατικό ατύχημα οφειλόμενο σε πταίσμα του εργοδότη. Έτσι, ο εργαζόμενος θα δικαιούται την πλήρη αποζημίωση του άρθρου 16 ν.551/1915, εφόσον αποδειχθεί ότι δεν τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα από τον νόμο μέτρα.

Δικηγόρος Εργατολόγος