ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΓΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ?

ΝΕΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ: ΟΙ ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΜΠΛΕ
September 11, 2018
ΤΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΧΩ ΑΝ ΔΕΝ ΜΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΠΕΙΔΗ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΧΡΗΜΑΤΑ?
September 11, 2018
ΝΕΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ: ΟΙ ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΜΠΛΕ
September 11, 2018
ΤΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΧΩ ΑΝ ΔΕΝ ΜΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΠΕΙΔΗ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΧΡΗΜΑΤΑ?
September 11, 2018
Share

Η άδεια ανατροφής του παιδιού ισχύει μέχρι αυτό να συμπληρώσει τα 6 έτη και χορηγείται

σε εργαζομένους οι οποίοι έχουν συμπληρώσει ένα έτος εργασίας στον ίδιο εργοδότη. Είναι άδεια άνευ αποδοχών και λαμβάνεται για τουλάχιστον 4 μήνες, εφάπαξ ή τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες των εργαζομένων που έχουν τέτοιο αίτημα κατά τη διάρκεια του ίδιου έτους. Σε περίπτωση διάστασης ή διαζυγίου το δικαίωμα της άδειας αυτής μπορεί να ασκηθεί αυτοτελώς από κάθε γονέα.