ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΞΑΜΗΝΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ?

ΕΝΟΨΕΙ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ: ΤΟ ΧΑΟΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
September 11, 2018
Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΜΟΥ ΑΝΑΘΕΤΕΙ ΥΠΟΔΕΕΣΤΕΡΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΕ ΜΙΚΡΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ
September 11, 2018
ΕΝΟΨΕΙ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ: ΤΟ ΧΑΟΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
September 11, 2018
Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΜΟΥ ΑΝΑΘΕΤΕΙ ΥΠΟΔΕΕΣΤΕΡΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΕ ΜΙΚΡΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ
September 11, 2018
Share

Κατά τη διάρκεια της ειδικής αυτής άδειας,

η εργαζόμενη μητέρα δεν πληρώνεται από το εργοδότη αλλά από τον ΟΑΕΔ, o οποίος οφείλει να καταβάλλει τον κατώτατο μισθό και την αναλογία του δώρου εορτών και του επιδόματος άδειας.