ΕΙΜΑΙ ΜΕΡΙΚΩΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΣ. ΥΠΟΧΡΕΟΥΜΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΣΧΩ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΤΑΝ ΜΟΥ ΖΗΤΕΙΤΑΙ?

ΠΟΤΕ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΑΠΕΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΕ ΑΟΡΙΣΤΟΥ?
September 11, 2018
ΠΟΤΕ Η ΘΕΣΗ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΥΡΗ ΚΑΙ ΤΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΕΧΕΙ Η ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ?
September 11, 2018
ΠΟΤΕ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΑΠΕΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΕ ΑΟΡΙΣΤΟΥ?
September 11, 2018
ΠΟΤΕ Η ΘΕΣΗ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΥΡΗ ΚΑΙ ΤΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΕΧΕΙ Η ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ?
September 11, 2018
Share

Στην περίπτωση που υπάρχει ανάγκη για παροχή εργασίας πέρα από τη συμφωνημένη,

ο μερικώς απασχολούμενος, στο πλαίσιο της καλής πίστης, υποχρεούται να την παράσχει, εφόσον έχει αυτή τη δυνατότητα. Όταν συμβαίνει αυτό, ο εργαζόμενος δικαιούται αντίστοιχης αμοιβής, προσαυξημένης κατά 10%. Ωστόσο, ο εργαζόμενος δεν είναι υποχρεωμένος να παράσχει πρόσθετη εργασία όταν αυτό έχει καταστεί συνήθεια και δεν συμβαίνει κατ’ εξαίρεση.