ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΙ ΩΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Η ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ;

ΑΡΩΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΜΕ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΝ, ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
January 27, 2019
ΣΤΑ 650€ Ο ΚΑΤΩΤΑΤΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 1η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
January 28, 2019
Share

Ο χρόνος μερικής απασχόλησης λαμβάνεται υπόψη

ως κανονικός χρόνος προϋπηρεσίας με την ιδιαιτερότητα ότι για τον υπολογισμό της, θεωρούμε ως μία εργάσιμη ημέρα το χρόνο απασχόλησης που αντιστοιχεί σε αυτήν και όχι τη μία ημέρα κατά την οποία ο εργαζόμενος απασχολήθηκε μερικώς.