ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 2020 ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19

ΕΜΒΟΛΙΟ Ή ΑΠΟΛΥΣΗ: ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΠΡΩΤΗ ΔΙΚΗ – ΣΤΑΘΜΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΜΕΝΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΗΚΕ
July 19, 2021
ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ – ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑΠΑΝΤΑ ΣΤΙΣ ΑΠΟΡΙΕΣ
July 20, 2021
ΕΜΒΟΛΙΟ Ή ΑΠΟΛΥΣΗ: ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΠΡΩΤΗ ΔΙΚΗ – ΣΤΑΘΜΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΜΕΝΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΗΚΕ
July 19, 2021
ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ – ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑΠΑΝΤΑ ΣΤΙΣ ΑΠΟΡΙΕΣ
July 20, 2021
Share

του Χρήστου Κρίγκα, Λογιστή – Φοροτεχνικού* και της Κωνσταντίνας Στατήρα**

Από όσα γνωρίζαμε έως σήμερα η  χρονική περίοδο χορήγησης της ετήσιας άδειας του εργαζόμενου γινόταν μετά από αίτημα του εργαζόμενου και υποχρέωση του εργοδότη να την χορηγήσει εντός διμήνου από την υποβολή του αιτήματος.

Η άδεια, κατά το ήμισυ, των εργαζομένων χορηγούταν  από 1η  Μαΐου έως 30η  Σεπτεμβρίου εκάστου έτους και έπρεπε να δοθεί έως 31/12 κάθε ημερολογιακού έτους. Για την χορήγηση της άδειας δεν απαιτείται γραπτή ή προφορική αίτηση, ακόμη και αν ο εργαζόμενος δεν ζητήσει την άδεια του ο εργοδότης και πάλι είναι υποχρεωμένος για την χορήγηση της. Κατά την διάρκεια την άδειας αναψυχής απαγορεύεται η απόλυση του εργαζόμενου όπως επίσης και να το παρέχει αλλού εργασία.

Με την εμφάνιση της πανδημίας  του covid-19 όπου ανέτρεψε την καθημερινότητα όλων των εργαζομένων αναμενόμενο ήταν να επηρεάσει και τις εργασιακές σχέσεις και συνήθειες χρόνων. Οι εργαζόμενοι πρώτη φορά στα Ελληνικά δεδομένα γνώρισαν την αναστολή εργασίας, την τηλεργασία και προσπάθησαν όλοι, εργοδότες και εργαζόμενοι, να προσαρμοστούν στην νέα πραγματικότητα και στις νέες διατάξεις. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε, με την επιφύλαξη των διαφοροποιήσεων που οφείλονται στη φύση της τηλεργασίας, οι τηλεργαζόμενοι έχουν τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις με τους συγκρίσιμους εργαζομένους εντός των εγκαταστάσεων της επιχείρησης. Στο θέμα της αδείας του ο τηλεργαζόμενος  κατά την διάρκεια των  νόμιμων αδειών του έχει δικαίωμα αποσύνδεσης, το οποίο συνίσταται στο δικαίωμά του να απέχει πλήρως από την εργασία του , να μην επικοινωνεί ψηφιακώς και να μην απαντά σε τηλεφωνήματα, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή σε οποιασδήποτε μορφής επικοινωνίας (άρθρο 67 παρ.10 Ν.4808/2021).

Πολλές επιχειρήσεις και ιδιαίτερα στον τομέα της εστίασης λόγω μεγάλων διαστημάτων αναστολών δεν κατάφεραν να χορηγήσουν τις άδειες του 2020 και παράλληλα με την είσοδο του 2021 τρέχουν οι νέες άδειες. Επιχειρήσεις – εργοδότες που απασχολούν εργαζόμενους, των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει τεθεί σε αναστολή από τον Μάρτιο του 2020 και συνεχίζει να τελεί σε αναστολή αδιαλείπτως ή κατά διαστήματα μέχρι την 30η Ιουνίου 2021, δύνανται, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων περί ετήσιας κανονικής άδειας, να μεταφέρουν το σύνολο ή το υπόλοιπο των δικαιούμενων ημερών της ετήσιας κανονικής άδειας του έτους 2020, κατά τμήματα και έως τις 31.12.2022. (τροπ. άρθρου 69 Ν.4756/2020).

Με τη διάταξη του άρθρου 61 του Ν. 4808/2021 υπάρχει η δυνατότητα μεταφοράς της ετήσιας κανονικής άδειας μέχρι το πρώτο τρίμηνο του επόμενου ημερολογιακού έτους. Επομένως, η ετήσια άδεια για το έτος 2021 πρέπει να χορηγηθεί το αργότερο μέχρι το τέλος Μαρτίου 2022.

 Έως 31/7/2021 οι επιχειρήσεις θα πρέπει να δηλώσουν με το έντυπο Ε11 τις ετήσιες άδειες του έτους 2020. Διευκρινίζεται ότι επιχειρήσεις – εργοδότες που θα κάνουν χρήση της διάταξης του άρθρου 69 του Ν. 4756/2020 (Α’ 235) και θα μεταφέρουν μέρος ή το σύνολο της ετήσιας κανονικής άδειας έτους 2020 των εργαζομένων τους, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας είχαν τεθεί σε αναστολή σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο από το Μάρτιο έως και τον Δεκέμβριο του 2020, οφείλουν να αναγράφουν στο πεδίο των παρατηρήσεων του εντύπου Ε11:

«Γνωστοποίηση Στοιχείων Ετήσιας Κανονικής Άδειας», το εξής: «Μεταφορά Χ ημερών ετήσιας κανονικής άδειας έτους 2020 έως 30/06/2021,  βάσει της διάταξης του άρθρου 69 του Ν. 4756/2020», (όπου Χ = ο αριθμός ημερών αδείας που θα μεταφερθεί).


Χρήστος Κρίγκας είναι Λογιστής-Φοροτεχνικός με M.B.A in Accounting

** Η Κωνσταντίνα Στατήρα είναι υπεύθυνη τμήματος Μισθοδοσίας

http://knkaccounting.gr