ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΕΦΟΣΟΝ ΖΗΤΗΘΕΙ?

ΓΙΑΤΙ ΣΤΑΜΑΤΗΣΑΝ ΟΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ?
September 11, 2018
ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ: ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ?
September 11, 2018
ΓΙΑΤΙ ΣΤΑΜΑΤΗΣΑΝ ΟΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ?
September 11, 2018
ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ: ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ?
September 11, 2018
Share

Σύμφωνα με το άρθρο 51 παράγραφος 2 του Υπαλληλικού Κώδικα,

«επιτρέπεται η χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών έως 5 έτη, μετά από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, για σοβαρούς ιδιωτικούς λόγους». Βλέποντας προσεκτικά τη διατύπωση του κειμένου και σύμφωνα με τη γραμματική ερμηνεία αυτού, κατανοούμε ότι η χορήγηση της άδειας άνευ αποδοχών δεν είναι υποχρεωτική, εφόσον ζητηθεί, αλλά απλώς επιτρέπεται, όπως με μεγάλη σαφήνεια αναφέρει η διάταξη. Αυτό σημαίνει ότι η χορήγηση τέτοιας άδειας ανήκει στη διακριτική ευχέρεια του αποφασίζοντος οργάνου, το οποίο δεν υποχρεούται ούτε να αιτιολογήσει την ενδεχόμενη απορριπτική απάντηση.