ΑΝ ΠΑΡΑΙΤΗΘΩ, ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ?

2 ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ
September 11, 2018
ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΕΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΝ ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΧΡΗΜΑΤΑ?
September 11, 2018
2 ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ
September 11, 2018
ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΕΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΝ ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΧΡΗΜΑΤΑ?
September 11, 2018
Share

Σε κάθε περίπτωση διακοπής της εργασιακής σχέσης

ενώ εκκρεμεί υπόλοιπο ημερών άδειας, της οποίας δεν έγινε χρήση, ο εργοδότης οφείλει αποζημίωση, όπως ακριβώς και στην περίπτωση που υπάρχει υπόλοιπο κανονικής άδειας από το προηγούμενο έτος.