ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΕ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΩΤΑΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ. ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
July 27, 2021
Ο ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ – ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ
July 27, 2021
ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΩΤΑΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ. ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
July 27, 2021
Ο ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ – ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ
July 27, 2021
Share

του Χρήστου Κρίγκα, Λογιστή – Φοροτεχνικού*

Σε προηγούμενη αρθρογραφία έχουμε αναφερθεί στην έκπτωση των αμοιβών διαχείρισης τόσο από την πλευρά της φορολογίας και τι προβλέπουν οι κείμενες διατάξεις όσο και από την πλευρά των αποφάσεων Δ.Ε.Δ ( Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών). Με το παρόν διευκρινίζουμε ποια είναι η μοναδική περίπτωση όπου οι ασφαλιστικές εισφορές εκπίπτουν στην φορολογική δήλωση φυσικών προσώπων που λαμβάνουν διαχειριστική αμοιβή.

Στις περιπτώσεις που λαμβάνεται αμοιβή διαχείρισης από εταίρους πολυπρόσωπης Ι.Κ.Ε. που είναι και διαχειριστές καθώς και από διαχειριστές και εταίρους μονοπρόσωπης Ι.Κ.Ε και με  δεδομένο ότι με τον ν. 4670/2020 άρθρο35 από την 1.1.2020 άλλαξε ο τρόπος υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών στην αμοιβή που λαμβάνουν ως διαχειριστές, έχουμε διαφορετική αντιμετώπιση αυτών των εισφορών. Η διαχειριστική αμοιβή θεωρείται εισόδημα από μισθωτή εργασία οι καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές μερίζονται από τον ίδιο το φορολογούμενο αναλογικά με τις δυο κατηγορίες του εισοδήματος του, είτε αφορούν μισθωτή εργασία βάσει του άρθρου 12 ν.4172/2013, είτε μέρισμα βάσει του άρθρου 36 ν.4172/2013,  και στους κωδικούς 351 – 352 του πίνακα 4 Α της φορολογικής  δήλωσης  συμπληρώνεται μόνο το μέρος των ασφαλιστικών εισφορών που αναλογεί στο εισόδημα από μισθωτή εργασία.

 Στη περίπτωση που δε διανέμεται μέρισμα στους εταίρους της Ι.Κ.Ε. και λαμβάνεται μόνο αμοιβή διαχείρισης οι εισφορές που καταβάλλονται λόγω της ασφαλιστέας ιδιότητας   εκπίπτουν στο σύνολο τους από το εισόδημα από μισθωτή υπηρεσία και αναγράφονται στους κωδικούς 351-352 του πίνακα 4Α με δικαιολογητικό εγγραφής την ετήσια βεβαίωση καταβολών του ΕΦΚΑ την οποία οι φορολογούμενοι προσκομίζουν στη Φορολογική Αρχή μετά την κατάθεση της φορολογικής δήλωσης για να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση της.

Καταλήγοντας πάντα υπάρχει φορολογικό ενδιαφέρον στις αμοιβές διαχείρισης όλων των μορφών νομικών οντοτήτων και το κριτήριο επιλογής θα πρέπει να λαμβάνει υπόψιν όχι μόνο την φορολογική ελάφρυνση αλλά συνδυασμό  καταστατικής πρόβλεψης, εταιρικής διαχείρισης χρημάτων και πραγματικού γεγονότος.


Χρήστος Κρίγκας είναι Λογιστής-Φοροτεχνικός με M.B.A in Accounting

http://knkaccounting.gr