ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΗΣΗΣ: ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ο ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ – ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ
July 27, 2021
ΝΕΟΣ ΚΑΤΩΤΑΤΟΣ ΜΙΣΘΟΣ – ΝΕΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
July 29, 2021
Ο ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ – ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ
July 27, 2021
ΝΕΟΣ ΚΑΤΩΤΑΤΟΣ ΜΙΣΘΟΣ – ΝΕΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
July 29, 2021
Share

Σύμφωνα με τον πρόσφατο νόμο 4820/2021 σχετικά με την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού, προβλέφθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 205 η υποχρέωση όλων ανεξαιρέτως των εργαζομένων σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, να επιδεικνύουν το πιστοποιητικό νόσησης ή εμβολιασμού στον εργοδότη τους, ασχέτως ειδικότητας και κλάδου.

Πώς μεταφράζεται πρακτικά αυτή η υποχρέωση των εργαζομένων:

Α) Αφενός αναγνωρίζεται από το νομοθέτη ότι στα πλαίσια του καλώς εννοούμενου διευθυντικού δικαιώματος του εργοδότη, αναφορικά τόσο με την εκτέλεση και εκπλήρωση της υποχρέωσης πρόνοιας προς τους εργαζόμενους, όσο με την προσήκουσα οργάνωση της επιχείρησής του, εντάσσεται η απαίτηση του να γνωρίζει αν το προσωπικό του είναι επαρκώς και περισσότερο προστατευμένο έναντι του ιού covid, δηλαδή αν εκείνο έχει υποβληθεί και ολοκληρώσει τον εμβολιασμό ή αν ευρίσκεται εντός του πρώτου εξαμήνου από τη νόσηση από τον ιό covid.

Β) Ο εργαζόμενος υπέχει υποχρέωσης να ενημερώσει σχετικώς τον εργοδότη του, δηλαδή να τον πληροφορήσει αν έχει νοσήσει ή αν έχει εμβολιαστεί. Η υποχρέωση αυτή εκπληρώνεται με την ΕΠΙΔΕΙΞΗ του πιστοποιητικού νόσησης ή εμβολιασμού.

Τι σημαίνει πρακτικά η επίδειξη του πιστοποιητικού;

Στην επίδειξη που προβλέπει ο νόμος δεν συμπεριλαμβάνεται και η αποστολή αντιγράφου ψηφιακού ή μη του σχετικού ιατρικού πιστοποιητικού. Και τούτο διότι: η αποστολή αντιγράφου ενός ιατρικού δεδομένου και η καταχώρηση αυτών στα ηλεκτρονικά, αυτοματοποιημένα ή μη αρχεία του εργοδότη, συνιστά την «πύλη» εισόδου και ενεργοποίησης του νόμου περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Κατά τον σχετικό νόμο, η τήρηση και η αποθήκευση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και δη ιατρικών πιστοποιητικών που εντάσσονται στα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα απαιτεί είτε τη συγκατάθεση του υποκειμένου (η οποία εν προκειμένω πρέπει να δοθεί σε έγγραφη μορφή και με ειδικό διαμαρφωμένο περιεχόμενο, περί τα δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων κτλ, η οποία εν πάση περιπτώσει σε περίπτωση καταγγελίας στην Ανεξάρτητη Αρχή Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ενδέχεται να αμφισβητηθεί και να μην ληφθεί υπόψη από το εποπτικό όργανο, διότι είναι διαδεδομένη η άποψη ότι ελεύθερη συγκατάθεση στα πλαίσια εργασιακής σχέσης δεν είναι δυνατό να υφίσταται λόγω της ανισότητας των μερών στη διαπραγμάτευση), είτε η επεξεργασία των δεδομένων (που ως τέτοια θεωρείται και η αποθήκευση αυτών), να επιβάλλεται από σχετικό νόμο ή να είναι απαιτούμενη για την εκτέλεση της εργασιακής σχέσης.

Στην περίπτωσή που η επιχείρηση αιτηθεί και προβεί στην αυτούσια συλλογή των ιατρικών δεδομένων, διότι η τελευταία ναι μεν είναι αναγκαία για την ασφαλή και προσήκουσα εκτέλεση της εργασιακής σχέσης, πλην όμως ο ίδιος ο νομοθέτης επέλεξε το μέτρο της ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ των πιστοποιητικών, ως το πιο πρόσφορο, αποτελεσματικό και ήπιο μέτρο σε σχέση με την αποστολή αυτούσιων πιστοποιητικών, τη συλλογή αυτών από τον εργοδότη και την αποθήκευσή τους.

Δηλαδή αν η επιχείρηση, εφαρμόσει αντί της επίδειξης των πιστοποιητικών, το μέτρο της συλλογής των ιατρικών πιστοποιητικών ενδέχεται, δικαστικά ή σε επίπεδο καταγγελίας ενώπιον της Ανεξάρτητης Αρχής Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, να θεωρηθεί ως επαχθές μέτρο αντίθετο με την αρχή της αναλογικότητας, την οποία εξυπηρετεί το ίδιο αποτελεσματικά το μέτρο της επίδειξης, ως ηπιότερο σε σχέση με τον περιορισμό του δικαιώματος των εργαζομένων στην προστασία των προσωπικών τους δεδομένων.

ΠΗΓΗ: mononews.gr