ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΚΕΡΔΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ;

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΚΑΙΡΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΙΝΩ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ;
August 2, 2021
ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΥΣΩΝΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ – ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
August 3, 2021
ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΚΑΙΡΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΙΝΩ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ;
August 2, 2021
ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΥΣΩΝΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ – ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
August 3, 2021
Share

Η απάντηση στο ερώτημα αυτό είναι καταφατική, καθώς η σύμβαση εργασίας μπορεί να περιέχει ειδικό όρο, σύμφωνα με τον οποίο ο μισθός του εργαζομένου καθορίζεται σε ποσοστό επί των κερδών της επιχείρησης ή του κύκλου εργασιών της.

Πράγματι, ένας τέτοιος όρος είναι νόμιμος, εφόσον το ύψος του μισθού που οφείλει να καταβάλλει ο εργοδότης δεν υπολείπεται των κατώτερων ορίων στους μισθούς και στα ημερομίσθια, όπως αυτά διαμορφώνονται από το νόμο ή τους κοινωνικούς εταίρους. Η αναζήτηση του ακριβούς ποσού του μισθού δεν αποτελεί πάντα εύκολη υπόθεση, καθώς προϋποθέτει την πλήρη ενημέρωση του εργαζομένου για τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης, στα οποία δεν έχει άμεση πρόσβαση. Για αυτό το λόγο, σύμφωνα με το άρθρο 654 ΑΚ, η εργοδοτική πλευρά υποχρεώνεται να παρέχει στον εργαζόμενο τις αναγκαίες πληροφορίες για τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης. Έτσι, ο εργαζόμενος βρίσκεται σε θέση να γνωρίζει ανά πάσα στιγμή το ακριβές ύψος του μισθού του.

Αξίζει να σημειωθεί, βέβαια, ότι η συμφωνία περί διαμόρφωσης του μισθού του εργαζομένου σε ποσοστό επί των κερδών της επιχείρησης ή του κύκλου εργασιών της δε σημαίνει ότι μετατρέπει τη συμβατική δέσμευση από σύμβαση εργασίας σε σύμβαση εταιρείας. Αυτό συνεπάγεται ότι ο εργαζόμενος μπορεί μόνο να πληροφορείται για τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης και όχι να παρεμβαίνει στον τρόπο διοίκησής της. Ο εργαζόμενος εξακολουθεί να παρέχει τη συμφωνημένη εργασία με τη διαφορά ότι το ύψος του μισθού του δεν είναι σταθερό, αλλά κυμαίνεται ανάλογα με την πορεία της επιχείρησης. Σε κάθε περίπτωση είναι νόμιμη η παραπάνω διαμόρφωση των αποδοχών του εργαζομένου, αν αναλογιστεί κανείς ότι τα μέρη έχουν την ελευθερία και σύναψης σύμβασης και διαμόρφωσης του περιεχομένου της (άρθρο 361 ΑΚ).

Δικηγόρος Εργατολόγος