ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ?

ΠΟΤΕ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ?
September 11, 2018
ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΩΡΟ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ? ΠΟΤΕ ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΝ ΟΙ ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ?
September 11, 2018
ΠΟΤΕ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ?
September 11, 2018
ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΩΡΟ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ? ΠΟΤΕ ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΝ ΟΙ ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ?
September 11, 2018
Share

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3846/2010,η εργασία που παρέχεται

την έκτη ημέρα της εβδομάδας, δηλαδή το Σάββατο, κατά παράβαση του συστήματος πενθήμερης εργασίας, αμείβεται με το καταβαλλόμενο ημερομίσθιο προσαυξημένο κατά 30%. Δεν υπάγονται στη διάταξη αυτή οι απασχολούμενοι σε ξενοδοχειακές και επισιτιστικές επιχειρήσεις.