ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΝ ΕΧΩ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΔΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ?

ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΔΩΡΟ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ?
September 11, 2018
ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ: ΣΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΠΩΔΥΝΟΥ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ
September 11, 2018
Share

Οι εργαζόμενοι που δεν έχουν λάβει την ετήσια άδεια που δικαιούνται,

πρέπει να τη ζητήσουν από τον εργοδότη και αυτός υποχρεούται να τη χορηγήσει. Την αυτή υποχρέωση έχει ο εργοδότης ακόμα και αν δεν ζητηθεί η άδεια από τον εργαζόμενο. Σε περίπτωση που δεν χορηγηθεί το υπόλοιπο άδειας, από υπαιτιότητα του εργοδότη, αυτός υποχρεούται να καταβάλλει τις αποδοχές της άδειας προσαυξημένες κατά 100%.