ΠΑΡΑΝΟΜΗ Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 1.70 ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ & ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ.

ΑΝΟΙΓΕΙ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ: ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΕΙ Ο ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΤΑ RAPID TEST
August 26, 2021
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ
August 27, 2021
ΑΝΟΙΓΕΙ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ: ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΕΙ Ο ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΤΑ RAPID TEST
August 26, 2021
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ
August 27, 2021
Share

Της Δικηγόρου – Δημοσιολόγου, Μαριάννας Κατσιάδα*.

Η διάταξη του άρθρου 1 παρ. 1 του π.δ. 90/2003, προβλέπει και ορίζει ως αναγκαίο προσόν για την πρόσβαση στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας κοινό, για άνδρες και γυναίκες υποψηφίους, ελάχιστο ανάστημα 1,70 μ..

Τονίζεται δε ότι σύμφωνα με τα στατιστικά δεδομένα των τελευταίων ετών, ο αριθμός των υποψήφιων γυναικών, που απορρίπτονταν λόγω του αναστήματός τους, ήταν τετραπλάσιος σε σχέση με τους υποψήφιους άνδρες.

Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας με την πρόσφατη με αριθμό 902/2021 απόφασή της, έκρινε αντισυνταγματική και αντιβαίνουσα στο ενωσιακό δίκαιο την επίμαχη διάταξη, επισημαίνοντας ότι συνιστά έμμεση διάκριση σε βάρος γυναικών υποψηφίων για Σχολές Αξιωματικών & Αστυφυλάκων της ΕΛ.ΑΣ , κατά την έννοια της εφαρμοστέας Οδηγίας 76/207/ΕΟΚ, μη αιτιολογουμένη ως προς την προσφορότητα και αναγκαιότητα του ως άνω ελαχίστου ορίου για την επίτευξη του σκοπού δημοσίου συμφέροντος.

Ειδικά, έγινε δεκτό ότι ούτε από τις οικείες διατάξεις, ούτε από προπαρασκευαστικές εργασίες, ή από άλλα στοιχεία συνάγεται και αιτιολογείται η επιβολή κοινού για άνδρες και γυναίκες ελάχιστου ύψους αναστήματος, ως αναγκαίο και πρόσφορο μέσο για την προσήκουσα εκτέλεση των καθηκόντων του αστυνομικού σώματος. Από κανένα όμοιο στοιχείο άλλωστε, δεν χαρακτηρίζεται και δεν υπαγορεύεται το κοινό με τους άνδρες και κατά πολύ υψηλότερο από το κοινό μέσο όρο, ελάχιστο ύψος αναστήματος 1.70μ ως αναγκαίο προσόν για τις γυναίκες υποψήφιες, προκειμένου να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις ανάγκες της αποστολής της Ελληνικής Αστυνομίας.


*Η Μαριάννα Κατσιάδα είναι Δικηγόρος, με εξειδίκευση σε θέματα διοικητικού, ιδίως δημοσιοϋπαλληλικού και πειθαρχικού δικαίου, με μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα του δημοσίου δικαίου και πολιτικής επιστήμης, καθώς και συνεργάτης του Δικηγορικού Γραφείου Γιάννης Καρούζος & Συνεργάτες.