ΑΣΘΕΝΕΙΑ COVID ΜEΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛH ΚΑΘΗΚOΝΤΩΝ – ΜΙΑ ΑΡΡΥΘΜΙΣΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ;

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
August 31, 2021
ΠΩΣ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΕΙ Η ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
September 1, 2021
ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
August 31, 2021
ΠΩΣ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΕΙ Η ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
September 1, 2021
Share

Του Γιάννη Καρούζου, Δικηγόρου-Εργατολόγου

Ένα σημαντικό πρόβλημα γεννάται στην περίπτωση που ο ευρισκόμενος σε αναστολή εργαζόμενος νοσήσει με τον ιό.

Σύμφωνα, με τον ν. 4820/2021, εξαιρούνται από τον κανόνα του οικειοθελούς εμβολιασμού και εμβολιάζονται υποχρεωτικά οι πάσης φύσεως εργαζόμενοι σε δομές υγείας (υγειονομικοί), καθώς και το προσωπικό μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων και το προσωπικό μονάδων φροντίδας ατόμων με αναπηρία.

Εάν παρόλα αυτά οι εργαζόμενοι αυτοί δεν εμβολιαστούν εντός της προθεσμίας της Κ.Υ.Α. της 27-08-2021, κι εφόσον δεν ανήκουν στις εξαιρούμενες κατηγορίες αυτών που α) κωλύονται για ιατρικούς λόγους και αυτών β) που έχουν νοσήσει πρόσφατα, προβλέπεται στο άρθρο 206§6στ.α’ η επιβολή του μέτρου της αναστολής καθηκόντων. Πρόκειται για ιδιαίτερα επαχθές μέτρο, αφού κατά το διάστημα της αναστολής ο εργαζόμενος δεν δικαιούται αποδοχές, ούτε υπολογίζεται ο χρόνος αυτός για την βαθμολογική ανέλιξη του ή ως συντάξιμος χρόνος.

Ένα σημαντικό πρόβλημα γεννάται στην περίπτωση που ο ευρισκόμενος σε αναστολή εργαζόμενος νοσήσει με τον ιό. Σε αυτή την περίπτωση, σύμφωνα με τις οδηγίες και τις συστάσεις του ΕΟΔΥ, ο νοσήσας δύναται να εμβολιαστεί μετά την συμπλήρωση έξι μηνών από την ημερομηνία διάγνωσης της νόσου. Συγκεκριμένα, η Εθνική Εκστρατεία Εμβολιασμού, συστήνει ρητά ότι  «Εάν έχετε νοσήσει από COVID-19 με ή χωρίς συμπτώματα, όπως πιστοποιείται από το Εθνικό Μητρώο ασθενών COVID-19, πριν την έναρξη του εμβολιασμού σας, συνιστάται να εμβολιαστείτε με μια μόνο δόση αφού παρέλθει διάστημα 6 μηνών από την ημερομηνία διάγνωσης της νόσου».

Σ’ αυτήν την περίπτωση, ο εργαζόμενος στον ιδιωτικό τομέα και αντίστοιχα ο υπάλληλος στον δημόσιο τομέα,  αδυνατούν αντικειμενικά και ανυπαίτια να συμμορφωθούν με την υποχρέωση του ν.4820/2021, με αποτέλεσμα, εκ πρώτης όψεως να εγκλωβίζεται σε μια παρατεταμένη αναστολή καθηκόντων. Και τούτο, διότι, ακόμα και αν έχουν μεταστραφεί μετά τη μόλυνσή τους από τον κορωνοιό και επιθυμούν να εμβολιαστούν, με βάση τα επιστημονικά και ιατρικά δεδομένα, δεν δύνανται να το πράξουν για έξι μήνες μετά τη διάγνωση, επί απειλεί βλάβης της υγείας τους.

Προς άρση αυτού του νομικού και πραγματικού ατόπου, πρέπει κατά την άποψή μου, να προωθηθεί η ερμηνεία, σύμφωνα με την οποία,  ο εργαζόμενος, που τέθηκε σε αναστολή καθηκόντων και εν μέσω αυτής νόσησε,  μετά το διάστημα της ανάρρωσης, να επιστρέψει στην εργασία του. Η συγκεκριμένη λύση φαίνεται σύμφωνη αρχικά με τη βούληση του νομοθέτη, ο οποίος ρητά εξαιρεί στο άρθρο 206 παρ. 6 περ. α’ εδ. 3 του ν. 4820/2021 τους νοσήσαντες εργαζόμενους και υπαλλήλους από το μέτρο της αναστολής καθηκόντων, έως και έξι μήνες μετά την πρώτη διάγνωση. Από την άλλη, και με το ιατρικό δεδομένο πως η προσβολή από τον ιό δημιουργεί στον οργανισμό ανοσία αντίστοιχη με αυτή του εμβολίου για διάστημα έξι μηνών, κρίνεται ότι και με βάση την τελολογική ερμηνεία του νόμου, η επιστροφή του εργαζόμενου που νόσησε κατά τη διάρκεια της αναστολής στα καθήκοντά του (με την συνακόλουθη άρση της αναστολής καθηκόντων), εξυπηρετεί, διασφαλίζει και είναι συμβατή με την προστασία της δημόσιας υγείας του κοινωνικού συνόλου.

ΠΗΓΗ: dikastiko.gr