ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ: Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ