ΠΟΤΕ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥΣ;

BONUS ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
September 30, 2021
Η ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΣΧΕΣΗ
October 1, 2021
BONUS ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
September 30, 2021
Η ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΣΧΕΣΗ
October 1, 2021
Share

Οι  εργαζόμενοι  που  έχουν  συμπληρώσει  τις  προϋποθέσεις  για  τη  λήψη  πλήρους  σύνταξης  γήρατος  μπορούν  είτε  να  αποχωρούν  είτε  να  απομακρύνονται  από  τον  εργοδότη,  λαμβάνοντας  σε  όλες  αυτές  τις  περιπτώσεις  το  50%  της  αποζημίωσης  που  προβλέπεται  εάν  απολύονταν, βάσει  των  διατάξεων  που  διέπουν  την καταγγελία  της  σύμβασης  εργασίας  από  τον  εργοδότη,  του N.2112/1920  για  την  περίπτωση  της  απροειδοποίητης καταγγελίας, ή το 40% αυτής, αν  είναι  ασφαλισμένοι  και  σε  ταμείο  επικουρικής  ασφάλισης.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΛΗΦΘΕΙ Η ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Ο εν δυνάμει συνταξιούχος μισθωτός να έχει την υπαλληλική ή  την εργατοτεχνική ιδιότητα . Να είναι  ασφαλισμένος  για  τον  κλάδο  σύνταξης  σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα. Πριν από την αποχώρηση ή την απόλυσή του ο εργαζόμενος να έχει συμπληρώσει   τις  προϋποθέσεις  για  τη  χορήγηση  πλήρους  σύνταξης  γήρατος,  χωρίς  όμως να απαιτείται να έχει συνταξιοδοτηθεί άμεσα.

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΜΕ 15 ΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Όταν συμπληρώσουν  15έτη  υπηρεσίας  ή  όταν  δεν υπάρχει όριο το 65ο έτος της ηλικίας, το όριο ηλικίας  που  προβλέπει  ο  οικείος  ασφαλιστικός  οργανισμός  τους,  οι  εργαζόμενοι  μπορούν  να  αποχωρήσουν  από  την  εργασία, όμως  με  τη  συγκατάθεση του εργοδότη τους.

Η συναίνεση  από  την  πλευρά  του  εργοδότη  αποτελεί όρο για τη νομιμότητα της παραίτησης  καιγια το δικαίωμα λήψης αποζημίωσης. Η  παραίτηση  αυτή  συνοδεύεται  με  το  δικαίωμα  του  μισθωτού  να  ζητήσει  το  μισό  (50%)  της  αποζημίωσης  που  θα  έπαιρνε  σε  περίπτωση  απροειδοποίητης απόλυσης.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙ Η ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ, είναι  άκυρη  η απόλυση του εργαζόμενου, ή αν η καταβληθείσα αποζημίωσή του είναι ελλιπής. Η αξίωση αυτή υπόκειται στην εξάμηνη αποσβεστική προθεσμία διεκδίκησης της αποζημίωσης αυτής.

Σχετικά με τον υπολογισμό του ποσού της αποζημίωσης, τον τρόπο καταβολής της μειωμένης αποζημίωσης, τις προθεσμίες για την έγερση των αξιώσεων κλπ., εφαρμόζεται ό,τι προβλέπεται  γενικά  για  την  αποζημίωση  απόλυσης  των  λοιπών  μισθωτών,  εκτός  βέβαια  από  τις  διατάξεις  που  αφορούν την απόλυση με προειδοποίηση. Η ρύθμιση αυτή αποτελεί ενιαίο σύνολο με τη  ρύθμιση  που  αφορά την αποχώρηση  λόγω  συνταξιοδότησης, για  αυτό  εφαρμόζεται η ίδια 6μηνη προθεσμία, η οποία αφορά τη δυνατότητα κατάθεσης αγωγής από την πλευρά του εργαζομένου σχετικά με το ύψος της αποζημίωσης και της διεκδίκησης αυτής,  με αφετηρία την ημέρα αποχώρησης (ΟΛΑΠ 17/2013, Άρθρο 8 του Ν.3198/1955, άρθρο 6§ 2 του Ν.3198/1955, άρθρο 16 του Ν. 1539/1985, Ν. 4093/2012, §  ΙΑ. 12,3 ii,  και  άρθρο  5§1 Ν. 3198/1955).

Σημαντικό να σημειωθεί, ότι από την 01-01-2022 καταργείται κάθε διάκριση μεταξύ υπαλλήλων και εργατοτεχνιτών αναφορικά με την προθεσμία προμήνυσης, την καταγγελία και το ύψος της αποζημίωσης των συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας.

Δικηγόρος Εργατολόγος