ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Ο ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ – ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΞΕΙΣ Ή ΠΑΡΑΛΗΨΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ;

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
October 4, 2021
Γ. ΚΑΡΟΥΖΟΣ: ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΩΣΤΕ ΜΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΝΑ ΜΕΤΑΒΛΗΘΕΙ ΣΕ ΑΟΡΙΣΤΟΥ
October 6, 2021
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
October 4, 2021
Γ. ΚΑΡΟΥΖΟΣ: ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΩΣΤΕ ΜΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΝΑ ΜΕΤΑΒΛΗΘΕΙ ΣΕ ΑΟΡΙΣΤΟΥ
October 6, 2021
Share

Ο υπάλληλος δεν ευθύνεται έναντι των τρίτων για τις πράξεις ή παραλείψεις του.

Για παράνομες πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων του δημοσίου κατά την άσκηση της δημόσιας εξουσίας που τους έχει ανατεθεί, ενέχεται το δημόσιο σε αποζημίωση, εκτός αν η πράξη ή η παράλειψη έγινε κατά παράβαση διάταξης που υπάρχει για χάρη του γενικού συμφέροντος.

Ωστόσο, ο υπάλληλος ευθύνεται έναντι του δημοσίου για την αποζημίωση την οποία κατέβαλε το Δημόσιο σε τρίτους για παράνομες πράξεις ή παραλείψεις του κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, εφόσον οφείλονται σε δόλο ή βαρεία αμέλεια.