ΜΟΛΙΣ ΔΙΟΡΙΣΘΗΚΑ ΜΕ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΑΣΕΠ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ. ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ ΣΕ ΝΕΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ;

ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΑ ΜΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΜΕ ΑΦΟΡΟΥΝ;
October 3, 2021
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
October 4, 2021
ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΑ ΜΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΜΕ ΑΦΟΡΟΥΝ;
October 3, 2021
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
October 4, 2021
Share

Σύμφωνα με το νόμο, οι μόνιμοι υπάλληλοι του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ, των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμίδας και των Ανεξάρτητων Αρχών, οι οποίοι διορίστηκαν μέσω ΑΣΕΠ,

δε μπορούν να συμμετέχουν σε νέα διαδικασία του ΑΣΕΠ πριν συμπληρωθεί πενταετία από την ημερομηνία διορισμού τους.

Αυτό σημαίνει ότι πολίτες, που έχουν συμμετάσχει σε διαγωνισμό πλήρωσης θέσεων μέσω ΑΣΕΠ, αλλά ακόμα δεν έχουν διορισθεί, μπορούν να συμμετέχουν σε νέο διαγωνισμό χωρίς να βαρύνονται με κάποιο κώλυμα.