ΣΕ ΛΙΓΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΘΑ ΒΓΩ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ. ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΩ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΩ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ;

Γ. ΚΑΡΟΥΖΟΣ: ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΩΣΤΕ ΜΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΝΑ ΜΕΤΑΒΛΗΘΕΙ ΣΕ ΑΟΡΙΣΤΟΥ
October 6, 2021
Η ΑΔΕΙΑ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΟΥ Ν.4808/2021
October 7, 2021
Γ. ΚΑΡΟΥΖΟΣ: ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΩΣΤΕ ΜΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΝΑ ΜΕΤΑΒΛΗΘΕΙ ΣΕ ΑΟΡΙΣΤΟΥ
October 6, 2021
Η ΑΔΕΙΑ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΟΥ Ν.4808/2021
October 7, 2021
Share

Υπάλληλος που αποχωρεί αυτοδικαίως από την υπηρεσία εντός 1 έτους από την ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων, δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για επιλογή σε θέση προϊσταμένου οποιουδήποτε επιπέδου.

Μοναδική εξαίρεση στον ανωτέρω κανόνα προβλέπεται αποκλειστικά για τους υπαλλήλους, που υποβάλλουν υποψηφιότητα για επιλογή σε θέση προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης.

Στην περίπτωση αυτή, ο υπάλληλος ταυτόχρονα με την αίτησή του, δεσμεύεται να παραμείνει στην υπηρεσία μέχρι τη λήξη της θητείας, σε περίπτωση που επιλεγεί και τοποθετηθεί, και πάντως όχι πέραν του 67ου έτους της ηλικίας του.