ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ?

ΠΟΤΕ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ?
September 11, 2018
ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΩΡΟ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ? ΠΟΤΕ ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΝ ΟΙ ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ?
September 11, 2018
ΠΟΤΕ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ?
September 11, 2018
ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΩΡΟ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ? ΠΟΤΕ ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΝ ΟΙ ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ?
September 11, 2018
Share

Οι εργαζόμενοι που εργάζονται λιγότερες από πέντε ημέρες την εβδομάδα,

στο σύστημα της πενθήμερης εργασίας ή λιγότερες από έξι μέρες την εβδομάδα, στο σύστημα της εξαήμερης εργασίας, δικαιούνται ως δώρο Χριστουγέννων ένα ημερομίσθιο για κάθε οκτώ πραγματοποιηθέντα ημερομίσθια, υπολογιζόμενα από την 1η Μαΐου έως τις 31 Δεκεμβρίου.