ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ?

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ?
September 11, 2018
ΠΟΙΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ ΜΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ?
September 11, 2018
ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ?
September 11, 2018
ΠΟΙΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ ΜΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ?
September 11, 2018
Share

Στην περίπτωση αυτή, ο εργαζόμενος απασχολείται κατά

το ίδιο χρονικό διάστημα σε περισσότερους εργοδότες, με τους οποίους συνδέεται με αυτοτελείς σχέσεις εργασίας.

Οι πολλαπλά απασχολούμενοι δικαιούνται από κάθε εργοδότη το μηνιαίο μισθό, τη νόμιμη άδεια, επίδομα αδείας και δώρα εορτών, ενώ σε περίπτωση απόλυσης, δικαιούνται αποζημίωση κανονικά, ανεξάρτητα από την παράλληλη εργασία τους σε άλλο εργοδότη. Σημειώνεται, τέλος, ότι για τους πολλαπλά απασχολούμενους ισχύουν ειδικές διατάξεις για την ασφάλιση τους.