ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΝ ΑΠΟΛΥΘΩ ΕΠΕΙΔΗ ΠΤΩΧΕΥΣΕ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ?

ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ. ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΠΟΛΥΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
September 11, 2018
ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ?
September 11, 2018
ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ. ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΠΟΛΥΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
September 11, 2018
ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ?
September 11, 2018
Share

Σε περίπτωση πτώχευσης, ο εργοδότης οφείλει

να προβεί στην καταβολή αποζημιώσεων λόγω απόλυσης σύμφωνα με τον νόμο. Το γεγονός της πτώχευσης δεν τον απαλλάσσει από την εν λόγω υποχρέωση αποζημίωσης, αλλά αυτή καταβάλλεται από την πτωχευτική περιουσία και οι εργαζόμενοι ικανοποιούνται προνομιακά.

Επιπλέον, σε περίπτωση αφερεγγυότητας του εργοδότη, οι μισθωτοί προστατεύονται από τον αυτοτελή λογαριασμό του ΟΑΕΔ που έχει ιδρυθεί για αυτή την περίπτωση.