ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΑΔΕΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ;

ΤΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΩ ΣΤΟΝ ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΜΙΣΘΟ
February 4, 2019
ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΦΙΛΙΚΟ Η ΣΥΓΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ;
February 4, 2019
ΤΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΩ ΣΤΟΝ ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΜΙΣΘΟ
February 4, 2019
ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΦΙΛΙΚΟ Η ΣΥΓΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ;
February 4, 2019
Share

Ένας από τους δύο γονείς δικαιούται άδεια φροντίδας τέκνου,

εφόσον ο άλλος δεν κάνει χρήση του δικαιώματος αυτού.

Επίσης, αντί για την άδεια φροντίδας, ο γονέας μπορεί να επιλέξει το μειωμένο ωράριο. Σε κάθε περίπτωση πάντως, πρέπει να αποδεικνύεται ότι ο άλλος γονέας δεν κάνει χρήση αυτών των δικαιωμάτων.